Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Komunalna preduzeća traže kamate za neradne dane i na taj način krše Zakon. Ako poslednji dan roka pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi, kao poslednji dan roka računa se sledeći radni dan


Pojedina komunalna preduzeća i kablovski operateri nedelju računaju istovremeno kao radni i kao neradni dan. Iako su im šalteri zatvoreni, oni uredno zahtevaju od svojih potrošača da im račune koji dospevaju nedeljom plate baš tog dana. Ukoliko se uplata obavi u ponedeljak potrošači rizikuju - zateznu kamatu. Ovakvo ponašanje, međutim, nije zakonito i potrošači mogu da ga prijave Ministarstvu trgovine i telekomunikacija.

Svaki korisnik tekućeg računa može sa svojom bankom da dogovori da račune za komunalije, struju, telefon, kablovsku televiziju namiruje putem trajnog naloga. Svakog meseca, tačno određenog dana, korisniku će, tako, novac da se skida sa računa i uplaćuje na račun konkretnih preduzeća. Međutim, pojedine firme svojim potrošačima prave problem, ako je rok dospeća računa u nedelju, a banka im novac uplati prvog narednog radnog dana.

Tako se "Novostima" obratio čitalac kojem je kablovski operater uredno zaračunao zateznu kamatu upravo iz ovog razloga. Na svoju reklamaciju dobio je kratak odgovor:

- Ako vaša banka ne vrši prenos novca vikendom i uplatu prenese na naš tekući račun u ponedeljak, tako će biti i razduženo - stoji u odgovoru operatera.

U Narodnoj banci Srbije ističu da je to slučaj nezakonitog postupanja trgovca.

- Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), član 77, stav 3, propisano je da ako poslednji dan roka pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi, kao poslednji dan roka računa se sledeći radni dan. To znači da kada rok za plaćanje računa ističe u nedelju ili na državni praznik, smatraće se da taj rok ističe narednog radnog dana - rečeno je u NBS. - Iz tog razloga, u slučaju kada rok za izvršenje obaveze ističe na neradni dan, pa se relevantna obaveza izvrši prvog narednog radnog dana, smatramo da ne postoji osnov za zaračunavanje zatezne kamate, tj. ne može se smatrati da obaveza nije izvršena u roku, i postupanje suprotno ovom pravilu treba smatrati nezakonitim postupanjem trgovca.

Međutim, poštovanje navedene odredbe od strane izdavalaca računa nije u nadležnosti Narodne banke Srbije, već Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

- S aspekta propisa čija je primena u nadležnosti Narodne banke Srbije, ukazujemo da, kada je datum izvršenja trajnog naloga neradni dan ili državni praznik, to jest kada se ne radi o poslovnom danu banke, banka taj nalog prima i dužna je da ga izvrši narednog radnog dana, na primer u ponedeljak - navode u NBS.

S druge strane, na upit, da li je bilo žalbi na ovakvo postupanje komunalnih firmi i telekomunikacionih operatera, u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija ističu da u njihov sektor za zaštitu potrošača nije stigao nijedan prigovor vezano za plaćanje računa za komunalne usluge, gde se plaćanje obavlja trajnim nalogom u banci.

U NBS podsećaju da od 22. oktobra prošle godine, korisnici platnih usluga imaju mogućnost da svoja plaćanja izvršavaju i kroz sistem za instant plaćanja.

- Na ovaj način korisnici platnih usluga će plaćati svoje obaveze bilo kog dana u toku godine, bez obzira na to da li je reč o radnom ili neradnom danu, i bez obzira na to u koje doba dana iniciraju svoje plaćanje - navode u NBS. - Tako data instrukcija za plaćanje biće izvršena u roku od svega nekoliko sekundi i novčana sredstva će biti odobrena na računu primaoca plaćanja takođe u svega nekoliko sekundi. Korisnici platnih usluga mogu da se obrate svojim bankama i raspitaju za uslove pod kojim će im ona omogućiti izvršenje trajnih naloga kroz sistem za instant plaćanja.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 23.11.2019.
Naslov: Redakcija