Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISAN KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Rok za podnošenje prijava ističe 11. decembra 2017. godine


Odbor Agencije za borbu protiv korupcije objavio je oglas Javnog konkursa za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije.

Rok za podnošenje prijava na konkurs ističe u ponedeljak, 11. decembra 2017. godine.

Mandat direktora traje pet godina, a uslovi za izbor su:

  • da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije;
  • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  • da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da ima završen pravni fakultet i najmanje 9 godina radnog iskustva;
  • da nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije direktora;
  • da nije član političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Direktor agencije predstavlja Agenciju, rukovodi radom, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova Agencije, donosi odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) i izriče mere, daje mišljenja i uputstva za sprovođenje ovog zakona, priprema godišnji izveštaj o radu Agencije, izrađuje predlog budžetskih sredstava za rad Agencije, donosi opšte i pojedinačne akte, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, sprovodi odluke Odbora Agencije i vrši druge poslove određene Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Agencija za borbu protiv korupcije, Beograd, Carice Milice 1, sa naznakom "Za javni konkurs - izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije".

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 27.11.2017.
Naslov: Redakcija