Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: Plaćene prekršajne kazne i dalje su uslov za vađenje pojedinih dokumenata. Do obustave ove prakse doći će tek po zvaničnom objavljivanju odluke Ustavnog suda o neustavnosti člana 336. Zakona


Da biste registrovali automobil do sada ste morali da imate izmirene sve novčane prekršajne kazne. Posle odluke Ustavnog suda koji je član 336. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016) ocenio kao neustavan, to više ne bi trebalo da bude praksa.

Ipak, Ustavni sud Srbije je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu ovih odredaba. To znači da su plaćene prekršajne kazne, i dalje uslov za dobijanje dokumenata - vozačke i probne vozačke dozvole, potvrde o registraciji, odjava vozila…

"Kazne se moraju plaćati. Kao Zaštitnik građana apelujem na građane da ne čekaju da ih neki državni organ tuži i pokrene bilo kakav postupak da plate kaznu - jednostavno kazna mora da se plati. Treba da uspostavimo pravni sistem bez prečica, koji mehanizmima koji su uspostavljeni koji funkcionišu u celom svetu dve hiljade godina, obezbeđuju da kad neko prekrši ugovor plati kaznu, kad neko ne plati porez plati i porez i kamatu, a ne da se svojevrsnim ucenjivanjem od strane države ide prečicama", objašnjava zaštitnik građana Saša Janković.

Prečica koja postoji u Zakonu o prekršajima, kojim je i propisano šta sve ne može da se obavi ukoliko dug prema državni nije izmiren, nije dosad bila nepoznata. Takva odredba je, ukazuju pravnici, već postojala u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

"Gde je takođe proglašena neustavnom, da bi se kasnije ista takva odredba samo u proširenom obliku, implementirala u Zakon o prekršajima, i da bi 3. novembra odlukom Ustavnog suda i ona proglašena neustavnom. Iz navedenog proističe samo to da je smisao navedenog bio da se naplati što više kazni", smatra advokat Duško Miljuš.

Što je, kako dodaje, i ostvareno. I biće nastavljeno bar dok se odluka Ustavnog suda ne objavi u "Sl. glasniku RS".

Pravnici kažu i da se na ovaj način u neravnopravan položaj stavljaju drugi građani koji imaju potraživanja, ali su usmereni na uobičajene i ne tako delotvorne načine naplate.

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)

Posledice upisa u registar novčanih kazni

Član 336

U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka i drugih dosuđenih novčanih iznosa koji su evidentirani u registru novčanih kazni, kažnjenom licu dok u potpunosti ne izmiri dugovani iznos neće se dozvoliti:

1) izdavanje vozačke dozvole i probne vozačke dozvole;

2) izdavanje potvrde o registraciji, saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, potvrde o privremenoj registraciji vozila i privremenih registracijskih tablica;

3) odjava vozila.

Posebnim zakonom može se predvideti i privremeno uskraćivanje izdavanja ili produženja važnosti drugih dozvola i dokumenata.

Ne može se uskratiti izdavanje ili produženje važnosti dozvola i dokumenata kojim bi se ugrozilo ostvarivanje Ustavom garantovanih ljudskih i manjinskih prava, zdravlje i bezbednost ljudi, životna sredina ili imovina većeg obima.

Izvor: Vebsajt N1, Vojislav Stevanović, 27.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija