Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Na portalu sudova uvedena mogućnost praćenja toka predmeta. Na dnevnom nivou dobija se informacija o datumu preduzete radnje, donetog akta, podnetog pravnog leka i drugim bitnim činjenicama


Vreme kada građani nisu znali da je izvršitelj protiv njih pokrenuo postupak jer o tome nisu dobili obaveštenje, pa se iznenade kada počne prinudna naplata ili plenidba, ili kada nisu imali predstavu o tome dokle se sa tim postupkom stiglo, koliko još duguju i kolika je izvršiteljska nagrada, trebalo bi da ostane iza nas. Od 1. januara startovaće elektronska oglasna tabla suda, a od 1. oktobra moguće je ostvariti uvid u svoj izvršni predmet putem interneta.

- Svi oni koji imaju neki izvršni postupak od ovog meseca na portalu sudova Srbije mogu da ostvare uvid u tok predmeta izvršitelja koji su započeti od septembra 2019. godine - kaže pomoćnik ministra pravde Jelena Deretić. - Putem toka predmeta mogu da na dnevnom nivou dobiju informaciju o datumu preduzete radnje, donetog akta, podnetog pravnog leka i drugim bitnim činjenicama - kaže Deretić.

Kada upišu broj predmeta koji se vodi kod izvršitelja, na monitoru ili ekranu mobilnog telefona pojaviće im se datum rešenja koje je doneo sud ili izvršitelj i naziv tog suda ili ime izvršitelja, zatim podaci o potraživanjima i troškovima izvršitelja, da li je izvršenje određeno novčanim ili nenovčanim sredstvima, koji su primljeni i doneti akti u postupku, a koje žalbe i prigovori, odluke po žalbi suda ili javnog izvršitelja, kolike su uplate dužnika i prenos sredstava, jemstva...

Ujedno, program je tako napravljen da automatski registruje sve nedostatke ili nepravilnosti.

- Pored neposrednog uvida u tok predmeta izvršitelja, Ministarstvo pravde je pojačalo kontrolu rada javnih izvršitelja uvođenjem elektronskog nadzora, koji omogućava automatsko alarmiranje na nezakonito i neblagovremeno postupanje - ističe pomoćnica ministra pravde.

Implementiran sistem za elektronski nadzor podrazumeva statističko izveštavanje o radu, grafički prikaz statističkih rezultata, pregled predmeta i automatsko alarmiranje. Time je, poručuju iz resora pravde, povećana efikasnost u kontroli rada izvršitelja i država je dobila pravi alat za praćenje i uočavanje nepravilnosti u njihovom radu.

Uz ove novine, u 2020. stupaju na snagu i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019), čiju je izradu podržao EU projekat "EU uz pravdu - Podrška za poglavlje 23" i USAID-ov projekat "Vladavina prava". Pored elektronske oglasne table suda, uvodi se i e-aukcija. Elektronska oglasna tabla zameniće fizičku tablu u sudu, jer se ispostavilo da se pisana obaveštenja teško vide i pronađu.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 25.10.2019.
Naslov: Redakcija