Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POTPISAN SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI SA EVROAZIJSKOM EKONOMSKOM UNIJOM


25. oktobra 2019. godine u Moskvi (Ruska Federacija) potpisan je Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije, sa jedne strane i Evroazijske ekonomske unije i njenih zemalja članica, sa druge strane (Free Trade Agreement between the Republic of Serbia, on the one part and Euroasian Economic Union and its member states, on the other part).

Sporazum su potpisali premijeri svih strana ugovornica, Republike Srbije i država članica Evroazijske ekonomske unije (Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija, u daljem tekstu: EAEU), u okviru zasedanja Evroazijskog međuvladinog saveta.

Ovaj sporazum sadrži u sebi integrisane postojeće sporazume o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Belorusijom i Kazahstanom, sa modernizovanim tekstom i neznatno izmenjenim listama izuzetaka iz režima slobodne trgovine, uz proširenje zone slobodne trgovine na Kirgistan i Jermeniju. Takođe, sporazum sadrži inovirane odredbe u delu koji se odnosi na preferencijalna pravila o poreklu, od kojih je najznačajnije ukidanje uslova direktnog plaćanja i unapređene odredbe u vezi sa saradnjom nadležnih organa.

Sporazum će stupiti na snagu 60 dana od dana dobijanja poslednjeg pisanog obaveštenja o završenoj proceduri ratifikacije od strane EAEU, njenih država članica i Srbije.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 28.10.2019.