Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAZVANA TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2018. GODINI:Izmedju ostalih na dnevnom redu bice prelozi zakona o uredjenju sudova, o parničnom postupku, o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, o policiji, detektivkoj delatnosti, i drugi


Sazvana Treća sednica Drugog redovnog zasedanja za utorak, 30. oktobar 2018. godine.

Na dnevnom redu biće:

- Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon, 111/2009 i 104/2013 - dr. zakon),

 - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018),

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 - dr. zakon),

 - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013),

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015),

- Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), koje je podnela Vlada Srbije.

Narodni poslanici razmatraće:

- Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi,

- Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije,

 - Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, koje je podnela Vlada.

Narodna skupština razmatraće:

- Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017 i 65/2018 - odluka US),

- Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014),

- Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014),

- Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

 - Predlog zakona o lobiranju,

 - Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Sl. glasnik RS", br. 93/2014 i 22/2015).

Na dnevnom redu biće:

- predlozi odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je podneo Visoki savet sudstva, kao i

- predlozi odluka o izboru zamenika javnog tužioca, koje je podnelo Državno veće tužilaca.

Na dnevnom redu su i:

- predlozi odluka o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, Prekršajnog suda u Nišu, Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koje je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i

- Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 10 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.10.2018.
Naslov: Redakcija