Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DVODNEVNA OBUKA "PRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI" BIĆE ODRŽANA 23. I 24. NOVEMBRA 2018. GODINE U NOVOM SADU: Rok za prijavljivanje je 9. novembar 2018. godine


Akademija Advokatske komore Vojvodine obaveštava i poziva zainteresovane da se prijave radi učešća na dvodnevnoj obuci: "Pravna zaštita od nasilja u porodici".

Cilj je obuke da se polaznici podrobnije upoznaju sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite od nasilja u porodici, kao i da se u toj oblasti podigne nivo njihovih stručnih znanja i veština. Obuka je osmišljena tako da se polaznicima, nakon završenog predavanja, omogući postavljanje pitanja i učestvovanje u diskusiji na teme koje su u vezi sa predavanjem.

Obuka će biti održana:

- 23-24. novembar (petak i subota) 2018. godine u Novom Sadu, u prostorijama Advokatske komore Vojvodine, u Novom Sadu, ul. Zmaj Jovina br. 20/I.

Predavači:

- Slobodan Josimović, Zamenik javnog tužioca, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu,

- Ljubinka Krkljuš, advokat u Novom Sadu,

- Mirela Radonjanin, advokat u Novom Sadu,

- Danica Todorov, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost i zaštitu od nasilja u porodici.

Broj učesnika: 10-14, prioritet po redosledu prijavljivanja, s tim da će prednost imati oni kandidati koji su aktivno i redovno učestvovali u prethodnoj ovogodišnjoj obuci posvećenoj rodnoj ravnopravnosti.

Rok za prijavljivanje: 09. novembar 2018. godine, na e-mail Akademije Advokatske komore Vojvodine, akv.akademija@gmail.com uz obavezno navođenje matičnog broja iz advokatske/pripravničke legitimacije.

Na kraju obuke, a pod uslovom redovnog prisustvovanja i uspešnog savladavanja programa obuke, učesnicima će biti dodeljeno uverenje/sertifikat o pohadjanju obuke.

Satnica:

DVODNEVNA OBUKA: “PRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI”

Tema: Pravna zaštita i sankcionisanje nasilja u porodici

Mesto održavanja: sedište Advokatske komore Vojvodine

Trajanje obuke: Dvodnevna obuka (petak po podne i subota pre podne)

Termin: 23 i 24 XI 2018.

Uvodničari i uvodničarke:

- Slobodan Josimović - javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu

- Mirela Radonjanin - advokat u Novom Sadu

- Kljubinka Krkljuš - advokat u Novom Sadu

- Danica Todorov - ekspertkinja za rodnu ravnopravnost i nasilje u porodici

Program i satnica:

I dan 17 - 19 časova  

 17 - 17,10

 - Prof.dr Marijana Pajvančić, Uvodno obraćanje

 17,10- 18,30

- Slobodan Josimović, Krivično-pravna i prekršajno-pravna zaštita od nasilja u porodici

18,30 -19 diskusija

II dan 9 - 14 časova

 9 - 10,30

- Mirela Radonjanin i Ljubinka Krkljuš, Građansko pravna zaštita od nasilja u porodici

10,30 - 11 diskusija

11 - 11,30 pauza

11,30 - 13

- Danica Todorov, Primena Istambulske konvencije i iskustva u radu grupa za koordinaciju u sprečavanju nasilja u porodici

13 - 13,30 diskusija

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Vojvodine, 25.10.2018.
Naslov: Redakcija