Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OBUKA NA TEMU “ADVOKATI KAO OBVEZNICI PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA” BIĆE ODRŽANA 5. NOVEMBRA 2018. GODINE


U ponedeljak 5. novembra 2018. godine u sali Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Dečanska 13/vi sprat, u Beogradu Advokatska komora Srbije i Uprava za sprečavanje pranja novca organizuju obuku na temu: “Advokati kao obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”.

PREDAVAČI:

- Danijela Maletić, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

- Danijela Tanić - Zafirović, šef Odseka za nadzor

- Jelena Pantelić, viši savetnik u Upravi za sprečavanje pranja novca

A G E N D A

- 15:00 - 15:30

Registracija učesnika

- 15:30 - 15:45

Otvaranje seminara - uvodna reč:

• Predstavnik Advokatske komore Srbije

• G-đa Danijela Maletić, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

- 15:45 - 16:15

Procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma

• Jelena Pantelić, specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika

- 16:15 - 16:45

Procene rizika od pranja novca u nefinansijskom sektoru

• Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca i koordinator podgrupa za procenu ranjivosti nefinansijskog sistema od pranja novca

- 16:45 - 17:00

Kafe pauza

- 17:00 - 17:30

Akcioni plan

• Jelena Pantelić, specijalni savetnik Uprave za sprečavanje pranja novca i nacionalni koordinator procene rizika

• Danijela Tanić-Zafirović, rukovodilac Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca i koordinator podgrupa

- 17:30 - 18:00

Analiza sumnjivih transakcija, primeri dobre i loše prakse, Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija, sumnjive transakcije - Studije slučaja

• Danijela Maletić, Pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

- 18:00 - 18:30

Diskusija

Pristup je slobodan, neophodna prijava učešća zbog ograničenog broja mesta.

Prijava učešća na e-mail Advokatske komore Srbije: office@aks.org.rs a.k.srbije@gmail.com

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 24.10.2018.
Naslov: Redakcija