Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

IZBORI U ADVOKATSKOJ KOMORI BEOGRADA - 4. NOVEMBAR 2018. GODINE


Advokatska komora Beograda obaveštava kandidate za izbor članova organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Beograda koji učestvuju na izbornoj skupštini Advokatske komore Beograda 4. novembra 2018. godine, da mogu da prisustvuju glasanju, prebrojavanju glasova ili sednicama Izborne komisije AKB za izbore zakazane za 4. novembra 2018. godine.

Saglasno Statutu AKB, kandidati mogu odrediti predstavnika, a više kandidata može odrediti zajedničke predstavnike, koji imaju pravo prisustva na izbornom mestu, prebrojavanju glasova i sednicama Izborne komisije.

Obaveštavaju se kandidati da mogu odrediti svoje predstavnike, s tim da isti moraju da budu upisani u imenik AKB. Obaveštenje o imenu predstavnika kandidati mogu dostaviti Izbornoj komisiji, sa kopijom prve strane advokatske legitimacije predstavnika, a radi evidentiranja prisustva i formiranja liste posmatrača.

Odluka o utvrđivanju liste kandidata za izbor članova organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Beograda na Izbornoj Skupštini Advokatske komore Beograda dana 04.11.2018.godine.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 26.10.2018.
Naslov: Redakcija