Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU: Sindikati kritikuju Nacrt zakona jer je suprotan onome za šta se sindikati zalažu, poput kolektivnog pregovaranja i donošenja kolektivnih ugovora


Predstavnici sindikata imaju primedbe na predložena rešenja u Nacrtu zakona o platama u javnom sektoru i navode da je on suprotan onome za šta se sindikati zalažu, poput kolektivnog pregovaranja i donošenja kolektivnih ugovora, te da zbog toga neće dati željene rezultate.

Predsednik UGS Nezavisnost, Branislav Čanak, rekao je da je taj sindikat na izvršnom odboru "doneo odluku da u celosti odbije taj zakon", navodeći da on isključuje svaku mogućnost kolektivnog pregovaranja i kolektivne ugovore.

"Potpuno je ostavljeno poslodavcu da može da promoviše viši razred kako se njemu dopadne. Takođe, Nacrt zakona je u sukobu sa drugim zakonima poput Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), i odlučili smo da ga u potpunosti odbacimo i da ne raspravljamo o detaljima", rekao je Čanak.

On je rekao da treba težiti evropskim rešenjima i principima u toj oblasti ako se nastoji ka tome da se nešto konkretno postigne.

 "U ovom Nacrtu zakonu je ne samo javni sektor, već i korisnici javnog sektora jer, kako lekar bude vrednovan, tako ću i ja biti lečen i đak će biti naučen onako kako je profesor plaćen", rekao je Čanak.

On je primetio da bi sindikati trebalo u tome više da učestvuju, kao i da u kreiranje zakona budu direktno uključeni oni kojima je poslodavac država.

Sekretar veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, Zoran Mihajlović, takođe kaže da se predstavnici tog sindikata ne slažu sa odredbama Nacrta zakona zbog čega su tražili da se on stavi na razmatranje članovima Socijalno -ekonomskog saveta.

Mihajlović je dodao da se sindikati ne slažu sa načinom donošenja ovog Zakona, istakavši da je Nacrt zakona nedorečen, odnosno da je predviđeno da se podzakonskim aktima donese nešto što će promeniti zakon, a kako je naveo, devalviraće kolektivne ugovore i sve ono za šta se sindikati zalažu.

Predsednik Granskog sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti, Milan Grujić, rekao je da Nacrt zakona treba da uredi odnose i visinu plata i koeficijente za zaposlene koji zarade ostvaruju iz budžeta, a budući da je osnivač komunalnog sistema lokalna samouprava, zaposleni tog sektora nisu, i kako ističe, ne bi trebalo da budu deo toga.

"Upravo zato pokrenućemo incijativu da se izuzmu iz zakona. Tačno je da mi sada formalno ne pripadamo i na nas se taj zakon ne odnosi, ali verovatno će se tražiti modeli i načini da se komunalni sektor uglavi tu iako mu nije mesto", rekao je Grujić.

Grujić misli da neće biti preraspodele plata, već "unificiranja poslova, naziva i znanja".

"Biće u okviru istih kvalifikacionih grupa, a primera radi, ako ima 60 grupa a raspon je 1:7 to znači da je maksimalna novčana razlika između grupa 700 dinara što je nepojmljivo i ne predstavlja kvalitetno uređenje i poboljšanje. Smisao je bio dobar da se jedan broj profesija, a ima ih preko 1000, tipizirao i ujednačio za poslove koji se obavljaju", rekao je Grujić ističući da neće doći do značajnijih promena.

Sindikat pravosuđa Srbije već je zatražio da se Nacrt zakona povuče iz javne rasprave, uz ocenu da će dovesti do još veće nejednakosti u platama zaposlenih.

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ranije je objašnjeno da je Nacrtom zakona predviđeno 60 platnih razreda, a najviša plata zaposlenih u javnom sektoru moći će da bude najviše sedam i po najnižih plata, tačnije neće moći da pređe 165.000 dinara.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Dražen Maravić, rekao je da je cilj donošenja zakona da zaposleni za istu vrstu posla bez obzira u kom delu javnog sektora rade dobijaju iste plate, te da zakon neće u prvom trenutku nikome "dirati" plate, ali će se ići na smanjenja onih plata koje sada "štrče" u sistemu i prave veliku razliku.

"Ovim zakonom pre svega ćemo preračunati sve plate u nov, upravljiv sistem bez da se ikome poveća ili smanji plata. Tek usvajanjem sektorskih zakona koje ne možemo očekivati pre aprila 2016. godine počećemo da regulišemo plate. Dok se ne steknu finansijski uslovi za njihovo povećanje ne možemo na to računati, ali će se ići na smanjenja onih plata koje sada štrče u sistemu i prave veliku razliku", rekao je Maravić.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.10.2015.
Naslov: Redakcija