Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. oktobra 2015. godine održane sednice Odbora za spoljne poslove, Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Ekonomskog kokusa – Razmotren deo amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru


18. sastanak Ekonomskog kokusa

Na 18. sastanku članovi Ekonomskog kokusa sastali su se 28. oktobra 2015. godine u Domu Narodne skupštine sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gde su razgovarali o amandmanima na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Na sastanku je bilo reči o pojedinačnim amandmanima koji se tiču Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru. Prisutni su nakon plodonosne rasprave prešli pet amandmana i predložili da se razgovor o amandmanima nastavi sledeće nedelje na narednom sastanku Ekonomskog kokusa.

Sastanku Ekonomskog kokusa prisustvovali su poslanici Zoran Babić, Katarina Rakić, i prof dr Vladimir Marinković. Predstavnike Republičkog geodetskog zavoda činili su Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda, Gordana Zorić, načelnica odeljenja za normativne poslove, i Mirjana Kuzmanović Kostić pomoćnik direktora, sektora za pravne poslove. Predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture bili su Aleksandra Damjanović, državni sekretar i Miloš Bjelanović.

Na sastanku su prisustvovali i stalni članovi Ekonomskog kokusa Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), i Međunarodnog republikanskog instituta (IRI).

43. sednica Odbora za spoljne poslove

Odbor za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije je na 43. sednici, održanoj 28. oktobra 2015. godine, obavio razgovor sa novoimenovanim ambasadorom Dušanom Crnogorčevićem pred odlazak na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj, kao i sa novoimenovanim ambasadorom Suzanom Bošković Prodanović pred odlazak na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Norveškoj.

Ambasadori su u svom obraćanju članovima Odbora najavili da će u svom radu nastojati da intenziviraju bilateralnu saradnju sa Saveznom Republikom Nemačkom, odnosno Kraljevinom Norveškom, posebno u oblasti ekonomije, u cilju unapređenja ukupnih bilateralnih odnosa sa ovim državama.

U nastavku rada, članovi Odbora su usvojili predlog da novi predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Hrvatskom bude narodni poslanik Aleksandar Senić.

Sednica je bila zatvorena za javnost u skladu sa tačkom 21. stav 1. Odluke o postupanju sa tajnim podacima Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

57. sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno- imunitetska pitanja, na sednici održanoj 28. oktobra 2015. godine, razmotrio je Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u periodu januar - septembar 2015. godine, koji je podneo zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine.

Članovima Odbora Izveštaj je predstavio zamenik generalnog sekretara, Branko Marinković. On je rekao da su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 - dalje: Zakon), za finansiranje rada Narodne skupštine opredeljena sredstva u iznosu od 1.781.786.000 dinara.

"Zakonom je predviđeno da od 2015. godine Srbija pređe sa linijskog na programsko budžetiranje. Programsko budžetiranje predstavlja uspostavljanje novog načina planiranja i raspodele budžeta, tako da se uvode jasne veze između politika vlasti, odnosno programa koje sprovodi, ciljeva tih programa i očekivanih rezultata sa jedne strane i sredstava potrebnih za tu realizaciju, sa druge strane", pojasnio je Marinković. Time se, kaže on, uvodi još veća kontrola u trošenju javnih sredstava.

U toku izveštajnog perioda utrošeno je 62,66% usvojenog budžeta Narodne skupštine, naglasio je Marinković. On je takođe istakao da je ovogodišnji budžet bio restriktivan i da je u potpunosti bio usklađen sa politikom štednje Vlade Republike Srbije.

Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Izveštaj.

U nastavku rada, članovi Odbora razgovarali su o nastavku rada na izradi predloga Kodeksa ponašanja narodnih poslanika. Dogovoreno je da se u narednom periodu organizuje još jedna sesija na kojoj bi svi članovi Radne grupe za izradu predloga Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, dali svoje predloge i rešenja.

Kao jedna od ključnih tačaka tog dogovora biće pitanje rečnika, kojim će određene reči biti naznačene kao nedopustive u komunikaciji i koje će podrazumevati automatsku opomenu predsedavajućeg sednici.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 28.10.2015.
Naslov: Redakcija