Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Stručni savet Javnobeležničke komore zauzeo je stav da overa punomoćja, za građane Republike Srbije koji žive u inostranstvu, mora biti u formi javnobeležničkog zapisa


Svi građani Republike Srbije koji žive u inostranstvu, a do sada su normalno overavali punomoćja u konzulatima Srbije po svetu, uskoro bi mogli da imaju ozbiljne probleme. Stručni savet Javnobeležničke komore zauzeo je stav da bi prema Zakonu o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014 i 6/2015 - dalje: Zakon) i ova punomoćja, baš kao i ona sačinjena u Srbiji, morala da budu u formi javnobeležničkog zapisa.

Budući da konzulati ne rade zapise, građani će, ako se ništa ne promeni, morati da dolaze iz Rusije, Afrike, Južne Amerike ili Australije da u Srbiji overe punomoćje radi kupovine ili prodaje stana, ili zaključenja ostavinskog postupka.

- Do sada su javni beležnici, u skladu sa zajedničkim dogovorom, prihvatali punomoćja koja su overena u konzulatima, a koja su odgovarala po svojoj sadržini, ali ne i po formi. Oni bi takva punomoćja pretvarali iz nejavnih u javne isprave kroz solemnizaciju. Međutim, s obzirom na to da Zakon propisuje obaveznu formu zapisa, a da konzularna predstavništva nisu spremna da ih rade, obratili smo se Ministarstvu pravde i našem stručnom savetu - kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore.

Već je održano nekoliko sastanaka između ministarstava pravde i spoljnih poslova, ali zasad bez finalnog rezultata. Da bi konzulati počeli da izdaju građanima Zakonom propisane zapise, potrebna je obuka zaposlenih i tehnička podrška, a to iziskuje i vreme i novac.

Istovremeno, Stručni savet, sastavljen od univerzitetskih profesora, sudija i beležnika, zaključio je da se Zakon mora poštovati i da sva pravna akta moraju imati propisanu formu pa i punomoćja.

Naši građani mogu da sastave i overe punomoćje i kod notara zemlje u kojoj borave, ali ono opet mora da bude u formi koju propisuje naš Zakon. Konkretno, u Kanadi, gde živi dosta srpskih državljana, notari samo overavaju potpise. Da bi takav dokument bio priznat u Srbiji, stranke moraju da odnesu overen dokument kod državnih organa na nadoveru. Nadovera u Kanadi košta 300 dolara.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 28.10.2015.
Naslov: Redakcija