Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Upućen dopis Izbornoj komisiji Visokog saveta sudstva u vezi sa predstojećim izborima za izborne članove Saveta


Društvo sudija Srbije uputilo je dopis sa prilogom predsedniku Vrhovnog kasacionog suda, koji je ujedno i predsednik Visokog saveta sudstva, kao i predsedniku Izborne komisije Visokog saveta sudstva u vezi sa predstojećim izborima za izborne članove Saveta.

U dopisu se navodi da, Društvo sudija Srbije sa pažnjom prati novi ciklus izbora za Visoki savet sudstva, posebno imajući u vidu ulogu Visokog saveta sudstva kao ustavnog garanta nezavisnosti sudija i sudova, te njegov dosadašnji rad.

U tom smislu, Društvo sudija podseća na svoje saopštenje u vezi sa rezultatima prethodnih izbora za VSS iz 2011. godine koji su obelodanili očigledne nedostatke Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011)i samog izbornog procesa i na činjenicu da, i pored tih nedostataka, od 2012. godine jedino Zakon o Visokom savetu sudstva nije menjan, za razliku od Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013), kao i Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013 i 40/2015 - dr. zakon), koji je menjan je dva puta i Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015 i 63/2015 - odluka US), koji je menjan čak devet puta.

Evropski je standard, za koji se i Društvo sudija zalaže, da članovi Visokog saveta sudstva, bilo da su sudije ili ne, moraju biti izabrani na osnovu svoje stručnosti, iskustva, razumevanja pravosuđa, sposobnosti da donose odluke i shvatanja nezavisnosti.

Imajući u vidu značaj Visokog saveta sudstva za ostvarivanje nezavisnosti i samostalnosti sudija i sudova, te poverenje građana u sudski sistem u celini, kao i nedostatke postojećeg Zakona o Visokom savetu sudstva, Društvo sudija Srbije ukazuje da se neki od nedostataka mogu otkloniti odlukama VSS i njegove izborne komisije.

Imajući u vidu značaj demokratskog i transparentnog izbornog procesa, Društvo sudija predlaže da izborna komisija bez odlaganja preduzme sledeće mere:

- da obezbedi glasanje u sedištima apelacionih sudova, za sve sudije sa područja apelacije, a za sudije sudova republičkog ranga u sedištu beogradske apelacije, u cilju obezbeđivanja stvarne tajnosti izbora;

- da pozove sve kandidate da predstave kolegama - glasačima, svoje viđenje načina rešavanja najvažnijih pitanja sudskog sistema iz nadležnosti Visokog saveta sudstva;

Društvo sudija ukazuje da su, ne samo samo glasanje, već i pripreme za izbor i mere koje se sa tim u vezi preduzimaju, deo izbornog procesa kao celine, a navedene pretpostavke minimum evropskih standarda i conditio sine qua non za održavanje fer i korektnih izbora za najviši upravno-sudski organ Republike Srbije. Stoga će Društvo sudija pažljivo pratiti čitav izborni proces i, kao i do sada, obaveštavati javnost o svojim zapažanjima, navodi se u dopisu.

Izvor: Vebsajt Društvo sudija Srbije, 27.10.2015.
Naslov: Redakcija