Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Operator je dužan da pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen


Nedavni potez jednog kablovskog operatera kojim su ukinute pojedine televizijske stanice, pre nego što su ih na kraju i vratili, navela je mnoge njihove korisnike da, u međuvremenu, požele da raskinu ugovor sa njima. Mnogima se nije dopalo to što pomenute tri nacionalne televizije mogu besplatno da gledaju čak i oni koji nemaju kablovsku televiziju, a njima je uskraćena.

Međutim, korisnike je odvratio Aneks ugovora koji predviđa da u slučaju raskida ugovora pre isteka dogovorenog perioda treba da, osim pristiglih obaveza, plate i troškove priključenja na KDS i ostale kablovske servise, uvećane za pripadajuće poreze.

Oni koji su odustali, imali su sreće jer je operater ponovo omogućio gledaocima prijem spornih kanala. Izvesno je da bi ostali bez mnogih korisnika da nisu našli rešenje.

U odredbama člana 107. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014) stoji drugačije.

Tamo je propisano da je operater dužan da pretplatnika najmanje mesec dana unapred obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen. Ovo je kablovski ispoštovao.

Međutim, kako je dalje propisano, "pretplatnik ima pravo po prijemu obaveštenja o jednostranoj izmeni uslova ugovora, da raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga odnosno sadržaja paketa i uslova korišćenja usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim aktivnostima", što i stoji u uslovima ugovora ovog kablovskog operatera.

Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije (RATEL) postavljeno je pitanje da li to znači da korisnik može da bez troškova raskine ugovor i u slučaju promene samo jednog kanala?

- Suština je u tome šta čini sadržaj paketa (specifikaciju) u trenutku zaključenja ugovora, te tako ako sadržaj paketa čine određeni kanali izričito navedeni, onda bi promena u smislu prestanka isporučivanja tih određenih kanala, potpala pod odredbe člana 107. Zakona. Ali, sadržaj paketa može biti specificiran i npr. da paket u svakom trenutku sadrži određeni broj kanala bez njihovog posebnog imenovanja već samo uopšteno naznačeno npr. koliko sa nacionalnom frekvencijom, koliko satelitskih itd. te u tom slučaju zamena nekih kanala drugim koji odgovaraju nekoj kategoriji (nacionalni, satelitski itd.) ne bi se mogla podvesti pod člana 107. Zakona. -

Dakle, sve zavisi od toga šta stoji u ugovoru operatera sa kojim ste sklopili ugovor.

U slučaju da operater zameni redosled kanala u ponudi, nemate pravo na besplatni raskid ugovora i operater ne može biti kažnjen, objasnili su u RATEL-u.

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014)

Izmena uslova ugovora

Član 107

Operator je dužan da pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

Pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Agencija može propisati sadržaj obaveštenja iz ovog člana.

Izvor: Vebsajt Telegraf, S.Vasić, 27.09.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija