Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Lekarska komora Srbije nezadovoljna novim Zakonom, jer su izostavljene odredbe koje bi regulisale i prepoznale specifičnosti obrazovanja i načina školovanja lekara


Lekarska komora Srbije predlaže Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izmene novog Zakona o visokom obrazovanju.

Komora ocenjuje da su iz Zakona izostavljene odredbe koje bi regulisale i prepoznale specifičnosti obrazovanja i načina školovanja lekara.

Kako se navodi u saopštenju Lekarske komore Srbije, zakonskim rešenjem se dolazi u situaciju da lekari nemaju prepoznatih šest godina osnovnih studija (dve godine više od ostalih fakulteta), četiri do šest godina specijalizacije, jednu godinu subspecijalizacije.

Sve navedeno školovanje se obavlja u okviru prosvetnih ustanova (fakulteta), tako da bi prepoznavanje ovog načina obrazovanja moralo naći mesto i u Zakonu, ocenjuje se u saopštenju.

U zvaničnom dopisu koji je tim povodom upućen resornom Ministarstvu, predlaže se između ostalog, da se u član 39. Zakona unesu integrisane studije sa 360 ESPB bodova, što se odnosi na doktore medicine.

Takođe, i da se dodaju i odredbe koje će na odgovarajući način zakonski odrediti specijalističke, odnosno subspecijalističke studije, kroz dodeljivanje odgovarajućeg broja ESPB bodova kao i prepoznavanje titule "primarijus".

Lekarska komora Srbije, takođe, smatra da uloga strukovnih i profesionalnih udruženja u Zakonu nije prepoznata na adekvatan način, pa je zato u dopisu predložila i izmene određenih članova Zakona sa ciljem da se omogući da strukovna i profesionalna udruženja, kakva su komore zdravstvenih radnika, inženjerska i druge komore budu prepoznate kao činilac koji, u zakonom predviđenim slučajevima, može da bude uključen u ovu regulativu.

Udruženja koja su navedena, zbog specifičnosti posla, evidencija koje vode i statističkih podataka kojima raspolažu, mogu da doprinesu vođenju proaktivne nacionalne politike kada je u pitanju visoko obrazovanje.

Takođe, s obzirom na to da se Srbija suočava sa problemima u pogledu rešavanja pitanja priznavanja stranih visokoškolskih isprava, studijskih programa, specijalizacija i subspecijalizacija, strukovne komore bi u toj sferi mogle da pruže značajnu podršku.

Lekarska komora Srbije je posebnim dopisom Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja skrenula pažnju na propuste Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 91/2013, 113/2013 i 109/2014).

Komora smatra da je izmenama Pravilnika potrebno unifikovati postojeće nazive specijalističkih zvanja lekara, napominje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt B92, 27.09.2017.
Naslov: Redakcija