Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA: Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu uvažilo većinu sugestija sindikata tokom izrade Nacrta zakona


Prilikom izrade Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama uvaženo je 70 odsto primedbi i sugestija sindikata, izjavila je pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivana Savićević.

- Razgovori sa sindikatima traju od juna i nekoliko meseci smo se dogovarali o odredbama zakona sa reprezentativnim sindikatima u javnom sektoru i predstavnicima Socijalno-ekonomskog saveta - rekla je ona pred početak sastanka sa predstavnicima i članovima Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Savićević je istakla da su sindikati zdravstva imali jako konstruktivne predloge i da su uvažene sve specifičnosti koji se odnose na položaj zaposlenih u zdravstvu.

- Izašli smo u susret svim zahtevima sindikata zdravstva - rekla je ona.

Govoreći o primedbama u vezi sa pomeranjem zaposlenih na daljinu do 50 kilometara, ona je rekla da to nije ništa novo i da i sada po Zakonu o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) poslodavac može da premesti radnika na drugo radno mesto do 50 kilometara udaljenosti.

- Suštinski promena koju donosi ovaj zakon je da više nemamo različite osnovice, nego će biti jedna jedinstvena osnovica o kojoj će se raspravljati u dijalogu sa sindikatima, ali i u Socijalno ekonomskom savetu Srbije - rekla je ona.

Ona je rekla da je Nacrt zakona sada u fazi pribavljanja mišljenja resornih ministarstava i da se očekuje da će za nekoliko dana biti na sednici Vlade Republike Srbije.

Predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Zoran Savić izjavio je da je više od 40 primedbi tog sindikata ugrađeno u tekst Zakona.

- Ono što je bilo suštinski bitno je ušlo u zakon - rekao je on i dodao da ima dosta stvari koje će biti i povoljnije za zaposlene nakon usvajanja zakona.

Nacrt ovog zakona deo je ukupne reforme javne uprave, a koja se tiče konačnog uređivanja radno-pravnih odnosa i sistema plata, jer, kako je ocenilo resorno Ministarstvo, neupravljivim, nepravičnim i netransparentnim sistemom koji je funkcionisao do sada, ne mogu se adekvatno dostići ciljevi reforme javne uprave – a to je da uprava postane suštinski servis građana i privrede.

Nacrt zakona, kako se navodi, usaglašen je sa Zakonom o radu i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 108/2016) i ne ugrožava nijedno pravo zaposlenih koje proističe iz ovih zakona.

Taj zakon, kako je ocenjeno, uvažava specifičnosti u pružanju usluga i obavljanju poslova u zdravstvu, obrazovanju, kulturi i utvrđuje mehanizme i sistem za vrednovanje rada i nagrađivanje, reguliše prijem u radni odnos i drugo.

Ministarstvo je navelo da je i tokom i posle javne rasprave bilo otvoreno za sve diskusije, razgovore i pojašnjenja na tu temu, kako ne bi došlo do određenih nerazumevanja.

Kako je navedeno, Nacrt zakona ne uređuje visinu plata, već kako je objašnjeno, položaj i vrednovanje rada zaposlenih u javnim službama.

Izvor: Vebsajt Blic, 28.09.2017.
Naslov: Redakcija