Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Osnovni sud u Zrenjaninu prvi je u Srbiji u kojem je započeta realizacija dela projekta Unapređenje efikasnosti pravosuđa, koji podrazumeva primenu formule vrednovanja predmeta po težini. Sama formula omogućava sudijama da se predmeti dodeljuju u rad podjednako u pogledu broja i težine predmeta


Osnovni sud u Zrenjaninu bio je domaćin sastanka Radne grupe "Vrednovanje predmeta po težini". Osnovni sud u Zrenjaninu, inače, prvi je u Srbiji u kojem je započeta realizacija dela projekta Unapređenje efikasnosti pravosuđa, koji podrazumeva primenu formule vrednovanja predmeta po težini.

Sama formula omogućava sudijama da se predmeti dodeljuju u rad podjednako u pogledu broja i težine predmeta. Kako je rečeno, od 100 posto predmeta, 80 posto su srednje težine, a 20 posto spadaju u težu kategoriju.

"Po toj formuli ti predmeti se raspoređuju slučajnom sudiji, tih 20 posto, tako da sve sudije budu jednako opterećene, da kažemo, tim težim predmetima. Težnja je da u okviru istog suda bude jednaka opterećenost sudija, da predupredimo one naše priče svih sudija da svaki sudija govori da on ima te najteže predmete", kaže Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

"U psihologiji sudije je da on misli da sudi najteže predmete. Jedanput sam ja rekao, kada su meni zamerili da sam sudio samo lake predmete, a dospeo sam do Vrhovnog suda, da nema teških predmeta koje ja ne mogu da učinim lakim. Prema tome sve će zavisiti od sudija, bez obzira koliko će biti teških predmeta u pravosuđu", kaže Novica Peković, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu.

Visoki savet sudstva odredio je formulu za vrednovanje predmeta po težini i 20 sudova koji će po njoj raditi. Zrenjaninski Osnovni sud bio je prvi u kojem je, u junu, ona primenjena, a sada je bio i domaćin sastanka Radne grupe.

Inače, projekat Unapređenje efikasnosti pravosuđa, čiji je ova formula deo, finansira Evropska unija u trajanju od dve godine.

Izvor: Vebsajt RTV, Tanja Krunić, 27.09.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija