Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA ODUZIMANJA IMOVINE ŽRTVAMA HOLOKAUSTA KOJE NEMAJU ŽIVIH ZAKONSKIH NASLEDNIKA: Zahteve za vraćanje imovine Agenciji za restituciju podnose registrovane jevrejske opštine na čijem se području nalazi oduzeta nepokretnost. Propisano je da se zahtev može podneti u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona, što znači da je poslednji dan roka za blagovremeno podnošenje zahteva 27. februar 2019. godine


Jevrejska opština podnela je Agenciji za restituciju zahtev za vraćanje knjižare "Geca Kon", u beogradskoj Knez Mihailovoj ulici. Do sada je jevrejska zajednica podnela oko 200 zahteva za vraćanje imovine žrtava Holokausta koje nemaju živih potomaka i to u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016 - dalje: Zakon). Najviše zahteva odnosi se na nepokretnosti u Beogradu, a rok za podnošenje zahteva ističe 27. februara 2019. godine.

Hoće li najstarija knjižara u Beogradu dobiti novog, odnosno starog vlasnika? O zahtevu Jevrejske opštine, Agencija za restituciju odlučivaće tek pošto utvrdi ko ima prava na tu imovinu, jer su toj Agenciji upućena dva zahteva.

"Imamo zahtev Jevrejske opštine po novom Zakonu, ali i podnosioca zahteva koja tvrdi da je naslednica Gece Kona. Dok ne odlučimo po prvom zahtevu i vidimo da li stranka ima aktivnu legitimaciju, ne možemo odlučivati o zahtevu Jevrejske opštine. Ako ne bude imala aktivnu legitimaciju, biće vraćena Jevrejskoj opštini, a ako ne – biće vraćena građanki", objašnjava direktor Agencije za restituciju, Strahinja Sekulić.

U knjižari se nadaju da će Savez jevrejskih opština Vlada Republike Srbije obeštetiti finansijski i da će nastaviti sa radom, kao i da će napokon moći da urede memorijalnu sobu Gece Kona.

"Činjenica da je Vlada 2009. godine proglasila knjižaru 'Geca Kon' za kulturno dobro garantuje njenu sigurnost, samo je pitanje ko će biti vlasnik. U ovom trenutku, država je vlasnik 70 odsto, a ostalo su mali akcionari. Ali čak i ako pređe u ruke nekog drugog vlasnika, knjižara mora da zadrži ne samo svoju funkciju nego i svoj ambijent", ističe direktor Izdavačkog preduzeća "Prosveta" Dragan Milenković.

Zakonom je predviđeno da se objekti vraćaju jevrejskim opštinama, jer nema živih naslednika. Prvi objekti vraćeni su u Beogradu, u kojem je predato oko 30 zahteva.

"Dve veće zgrade su vraćene Jevrejskoj opštini, ono što je nekada pripadalo članu jevrejske opštine koji je stradao u Holokaustu. Subotica je predala četiri zahteva, Kikinda 10, Pančevo osam zahteva i svi ovi predmeti su u toku", kaže Robert Sabadoš iz Saveza jevrejskih opština Srbije.

Na ovom mestu knjižara postoji od 1901. godine. Porodica Kon je stradala 1941. godine. Geca Kon je deportovan u Austriju, gde je i pogubljen, dok su mu žena, ćerke, zet i unuci poslati u logor Staro sajmište, a zatim streljani u Jabuci kod Pančeva.

Izvor: Vebsajt RTS, Biljana Radulović, 27.09.2016.
Naslov: Redakcija