Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA APV: Usvojena Informacija o ostvarenju javnih prihoda i primanja u AP Vojvodini u periodu januar – jun 2016. godine


Na sednici Pokrajinske vlade, 27. septembra 2016. godine, usvojena je Informacija o ostvarenju javnih prihoda i primanja u AP Vojvodini u periodu januar – jun 2016. godine.

Prema izveštaju Uprave za trezor, u prvom polugodištu 2016. godine na teritoriji AP Vojvodine evidentirana je naplata javnih prihoda i primanja u iznosu od 171,5 milijardi dinara, što je za 12,3 milijardi dinara, ili za 8% nominalno više sredstava nego u istom periodu 2015. godine.

Od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ostvareno je 55,8 milijardi dinara, što je za 1,3 milijarde dinara, ili za 2% više u odnosu na isti period 2015. godine.

Budžetska sredstva evidentirana su u iznosu od 115,5 milijardi dinara, i u odnosu na prvo polugodište 2015. godine povećana su za 10,9 milijardi dinara, odnosno za 9%.

U odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2015. godine, povećani su evidentirani prihodi budžeta republike Srbije za 6,4 milijarde dinara, odnosno 8%. Takođe, povećani su i prihodi i primanja budžeta opština i gradova za 5,3 milijarde dinara, ili realno za 17%.

Budžetu Republike usmereno je 75,4 milijarde dinara, što je za 6,4 milijarde dinara, ili za 8%, realno više u odnosu na prvo polugodište 2015. godine. Navedeni iznos ne obuhvata, pre svega, ostvarenje prihoda od poreza na dodatu vrednost, akciza kod uvoza i carina.

U skladu sa svojim prioritetima na planu efikasnijeg i kvalitetnijeg rada, Pokrajinska vlada je donela set kadrovskih rešenja. Članovi Pokrajinske vlade usvojili su rešenja o postavljenju Arpada Blaška za pomoćnika pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Katice Uzelac na mesto pomoćnice pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Dragana Đurice za pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Na sednici je usvojena informacija o rezultatima praćenja i evaluacije projekata za koje su odobrena sredstva na osnovu javnih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u 2015.godini.

Izvor: Press služba Vlade AP Vojvodine, 27.09.2016.
Naslov: Redakcija