Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKA UPRAVA: Objavljen konkurs za nove poreske inspektore. Rok za podnošenje prijava je osam dana. Radna mesta predviđaju pozicije viših inspektora, inspektora, i mlađih inspektora i to na poslovima terenske i kancelarijske kontrole kao i na analitičko-poreskim poslovima i poslovima naplate


Poreska uprava objavila je 28. septembra 2016. godine konkurs za prijem 100 poreskih inspektora, među kojima najviše za kontrole. Rok za podnošenje prijava je osam dana.

Za sva radna mesta u Poreskoj upravi zahteva se "iskustvo u struci" - od godinu do sedam godina, a po obrazovanju kandidati bi trebalo da budu pravnici ili ekonomisti.

Svi veći gradovi u Srbiji biće obuhvaćeni konkursom, a najviše inspektora biće raspoređeno u Beogradu – 41. Slede Novi Sad sa devet, Niš sa četiri i Kragujevac sa tri, dok će se u gradovima poput Kruševca, Užica, Sombora, Leskovca, Jagodine, Sremske Mitrovice, Lazarevca i Pančeva naći mesto za po jednog novog inspektora.

Direktorka Poreske uprave, Dragana Marković, nedavno je rekla da će prijem novih inspektora doprineti smanjenju prosečne starosti zaposlenih u toj službi koja je oko 56 godina. Ona očekuje da bolji rad inspekcije omogući bolju naplatu poreskih prihoda i efikasniju borbu protiv sive ekonomije.

Najkraći staž, od samo godinu dana, zahteva se od kandidata za mesto mlađeg poreskog inspektora na analitičko-poreskim poslovima kancelarijske kontrole, dok se od viših inspektora poreske policije očekuje najmanje sedmogodišnje iskustvo u struci. Radna mesta predviđaju pozicije viših inspektora, inspektora, i mlađih inspektora i to na poslovima terenske i kancelarijske kontrole kao i na analitičko-poreskim poslovima i poslovima naplate.

Uslovi za višeg inspektora poreske policije:

 • Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova (četiri godine studiranja),
 • Položen državni stručni ispit,
 • Radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina,
 • Osposobljenost za rad na računaru.

Osim ovih uslova, kandidati moraju da prođu i proveru znanja zakonskih propisa kao što su:

 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost,
 • deo Zakona o porezima na imovinu koji reguliše porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava,
 • Zakon o državnoj upravi,
 • Zakon o opštem upravnom postupku,
 • Krivični zakonik,
 • Zakonik o krivičnom postupku.

Opis posla višeg inspektora poreske policije:

 • Preduzimanje operativnih mera i radnji na otkrivanju složenijih poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca,
 • Vršenje uvida u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju,
 • Pozivanje lica u svojstvu građanina ili osumnjičenog,
 • Obavljanje razgovore sa poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima,
 • Saradnja sa organima unutrašnjih poslova i drugim organima nadležnim za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, saradnja tužilaštvima i postupanje po nalozima sudova,
 • Sačinjavanje krivičnih prijava koje se podnose nadležnim tužilaštvima.

Opis posla mlađeg inspektora:

 • Obavlja najjednostavnije poslove terenske kontrole javnih prihoda kod pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica,
 • Poslove kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa,
 • Poslove kontrole uslova za dodeljivanje PIB-a,
 • Poslove kontrole otpreme akciznih proizvoda, fiskalizaciju kasa i stolova za igre na sreću,
 • Učestvuje u popisu robe kod poreskih obveznika,
 • Izrađuje zapisnike i nacrte rešenja o izvršenoj kontroli,
 • Odgovoran je za tačno i blagovremeno ažuriranje podataka o kontroli u aplikaciji terenske kontrole,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka.

U Poreskoj upravi kažu da će za svima koji budu izabrani biti omogućeno usavršavanje kroz obuku.

- Svim poreskim inspektorima je omogućeno da se usavršavaju kroz stalne interne i eksterne obuke. Na konkursu za prijem poreskih inspektora mogu se prijaviti kandidati koji su stekli visoko obrazovanje uglavnom iz pravne ili ekonomske struke sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana do najmanje sedam godina u struci, što zavisi od radnog mesta za koje konkurišu – kažu u upravi.

Izvor: Vebsajt 021, 28.09.2016.
Naslov: Redakcija