Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. septembra 2015. godine održane sednice Odbora za finansije, republički budžeti kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku - Razmatreni predlozi zakona i amandmani na predloge zakona


65. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na 65. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 28. septembra 2015. godine, članovi Odbora su razmotrili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koje je podnela Vlada, u pojedinostima.

Kao dopuna dnevnog reda uvedena je i treća tačka - razmatranje zahteva Danijele Bokan, zaposlene u Upravi za javne nabavke, za davanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatno plaćene aktivnosti.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost Odbor nije prihvatio nijedan od ukupno 21. amandmana, podnetih od strane narodnih poslanika. Odbor takođe nije prihvatio nijedan od osam podnetih amandmana Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

U Nastavku sednice Odbor je dao saglasnost Danijeli Bokan, pomoćnici direktora za javne nabavke, za obavljanje dodatno plaćene aktivnosti.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Irina Stevanović Gavrović i Dragana Mladenović.

135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 28. septembra 2015. godine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio je 21 amandman koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost i ocenio da susvi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmotrio i 8 amandmana podnetih na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, za koje je ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije.

30. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 28. septembra 2015. godine, članovi Odbora razmotrili su i prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, u načelu.

Takođe, Odbor je razmotrio i prihvatio Predlog zakona o potvrđivanju amandmana na Statut Svetske turističke organizacije A/RES/422(XIV), A/RES/511(XVI) i A/RES/512(XVI), Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti turizma, zatim Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini između država EFTA i Republike Srbije, kao i Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.04.2015. godine do 30.06.2015. godine.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu obrazlagala je v.d. pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Renata Pindžo, Tom prilikom, Pindžo je istakla da je taj Predlog zakona nastao kao rezultat analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema sa kojima se suočavaju akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne delatnosti koje su neposredno povezane sa turizmom. Kao osnovni zadatak definisana je potreba smanjenja sive ekonomije, i u cilju što efikasnijeg ostvarivanja tog zadatka izvršena je preraspodela prava, obaveza i ovlašćenja inspekcijskih službi, navedeno je tokom izlaganja.

Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.04.2015. godine do 30.06.2015. godine predstavio je državni sekretar, Stevan Nikčević.

Državni sekretar govorio je o bilateralnim i trilateralnim susretima, realizovanim u proteklom periodu, kao i o multilateralnoj i regionalnoj ekonomskoj i trgovinskoj saradnji.

Tom prilikom, Nikčević je članove Odbora informisao da je, na poziv Delegacije Evropske unije u Beogradu, održan sastanak sa predstavnicima EU i ekonomskim savetnicima zemalja članica EU, gde su predstavnici Ministarstva predstavili osnovne smernice trgovinske politike Srbije i dosadašnje rezultate u procesu pristupanja EU, u okviru poglavlja 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom.

Državni sekretar Vesna Kovač, dodala je i da je na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva, kao novina dostupan Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti koji omogućava svim korisnicima Interneta da utvrde da li posrednik radi u skladu sa Zakonomo posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013) i koja lica imaju položen stručni ispit, čime je ojačana pravna sigurnost korisnika usluga i značajno smanjena mogućnost nelegalnog obavljanja delatnosti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti. Kada je reč o cenama, Kovač je navela da je u periodu od aprila do juna 2015. godine inflacija iznosila 0,7%, što je dvostruko niži intenzitet nego što je bio u prethodnom tromesečju.

Ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija sednici su prisustvovali državni sekretari Stevan Nikčević i Vesna Kovač, kao i v.d. pomoćnici ministra dr Renata Pindžo i Maja Mandrapa Gašić.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 28.09.2015.