Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OGLAS ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA: Rok za prijavu do 5. oktobra 2015. godine


U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u toku je oglas za prodaju 80 ari zemljišta u javnoj svojini grada Beograda neposredno uz novosadski auto-put. Početni iznos cene zemljišta je 90 miliona dinara, a na lokaciji se mogu graditi objekti privredne namene za koje investitori neće plaćati doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta.

Građevinska parcela koja se prodaje je veličine 8.021m2. Prema planu detaljne regulacije privredne zone "Gornji Zemun", parcela se nalazi u zoni 2, u površinama planiranim za privredne delatnosti sa mogućnošću izgradnje benzinske pumpe, a prema Planu generalne regulacije mreže stanica za snabdevanje gorivom, predmetna lokacija označena je kao P1038 i pripada perifernoj zoni, vangradski tip stanice.

Ukupno planirana BRGP objekata na građevinskoj parceli je 6.417m2 i u izgradnji je dozvoljena fazna realizacija. Lokacija je opremljena komunalnom infrastrukturom, s obzirom na to da je uz novosadski auto-put izvedena primarna vodovodna i kanalizaciona mreža. Sama lokacije je saobraćajno povezana sa auto-putem i sa saobraćajnicom S6, a spoljni priključci za vodovod, kišnu i fekalnu kanalizaciju i javno osvetljenje obezbeđeni su u saobraćajnicama S11 i S6.

Direkcija za građevinsko zemljište poziva zinteresovana pravna i fizička lica da svoje ponude podnesu do 5. oktobra 2015. godine, dok će javno nadmetanje biti održano 7. oktobra 2015. godine u Direkciji, sa početkom u 13 časova. 

Izvor: Vebsajt Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, 28.09.2015.