Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD: Sva rešenja koja se donose u katastru ubuduće potpisuju i načelnik službe za katastar i odgovorno lice


Sva rešenja koja se donose u katastru od sada potpisuju i načelnik službe za katastar i odgovorno lice. Rukovodstvo Republičkog geodetskog zavoda će i izbliza pratiti rad službi, zahvaljujući novom veb servisu koji je namenjen građanima

Republički geodetski zavod odlučno je ušao u borbu protiv korupcije uvođenjem sitemskih mera za kontrolu rada u katstru kako bi bio ostvaren cilj Vlade Republike Srbije o nultoj toleranciji za korupciju u svim državnim institucijama.

Radi kontrole rada katastra, već su preduzete prve anti-koruptivne mere. Da bi se povećala pouzdanost sistema i kontrola rada državnih službenika, sva rešenja koja se donose u katastru od sada potpisuju i načelnik službe za katastar i odgovorno lice.

Sa druge strane, rukovodstvo RGZ-a će izbliza pratiti rad službi, zahvaljujući novom veb servisu. Putem fomulara "Primedbe na rad službi", stranke mogu da se direktno obrate Sektoru za katastar, koji kontroliše rad lokalnih službi i ukažu na nepravilnosti. Na taj način, rukovodstvo RGZ-a biće u mogućnosti da prati tok rada na predmetu u vezi kog je pritužba podneta i ukoliko je opravdana, pokrene korektivne ili disciplinske mere u službi katastra na čiji rad su iznete primedbe, u zavisnosti od utvđenih činjenica.

Na centralnom nivou, RGZ će imati uvid u propuste i nepravilnosti na lokalu. Na taj način, povećava se transparentnost rada katastra i skreće pažnja rukovodstva na predmet u vezi kog je žalba upućena što će omogućiti da stranke brže i efikasnije dođu do rešenja svog zahteva.

U Republičkom geodetskom zavodu, nakon ovih prvih koraka, najavljuju da uskoro sledi i novi paket anti-koruptivnih mera.

Izvor: Vebsajt Novosti, 27.09.2015.