Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O UREDBAMA KOJIMA SE U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE PODSTIČE KORIŠĆENJE OBNOVLЈIVIH IZVORA ENERGIJE I VISOKOEFIKASNA KOGENERACIJA: Rasprava traje do 19. oktobra 2015. godine


U postupku pripreme uredbi kojima se u proizvodnji električne energije podstiče korišćenje obnovlјivih izvora energije, kao i visokoefikasna kogeneracija, Ministarstvo rudarstva i energetike poziva međunarodne i domaće finansijske institucije, investitore, udruženja privrednika, stručnu javnost, građane i ostala zainteresovana lica da uzmu učešće u izradi sledećih akata:

1.Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije,

2.Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije,

3.Uredba o utvrđivanju standardnih modela ugovora o otkupu električne energije.

Primedbe, predlozi i sugestije, za vreme trajanja javne rasprave, dostavlјaju se Ministarstvu putem elektronske pošte na adresu: oie@mre.gov.rs, na srpskom jeziku, u formi priloženog obrasca na za svaku uredbu posebno.

Javna rasprava traje do 19. oktobra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rudarstva i energetike, 28.09.2015.