Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, PALIĆ, 27 - 30.09.2015. GODINE: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda je govorila o postupcima za ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenih prilikom određiivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru


Drugog dana Savetovanja, 28. septembra 2015. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su radni odnosni i primanja u javnom sektoru i okviru koje su predavanja održali:

Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, koja je govorila o postupcima za ostvarivanje i zaštitu prava zaposlenih prilikom određiivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, i nakon toga odgovarala na broja pitanja učenika.

Nakon toga, predavanje na temu: Primanja po ugovorima van radnog odnosa sa specifičnim ugovorima u javnom sektoru – pravni osnov i poreski tretman, održao je urednik časopisa "Budžetski instruktor", Marko Jekić.

Treće i poslednje predavanje za javni sektor, održao je Lazar Krnjeta, Predstavnik Udruženja komunalnih preduzeća (KOMDEL), koji je govorio o Restrukturiranju javnih preduzeća osnovanih na lokalnom nivou.

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti u primeni računovodstvenih propisa.

Dr Marina Protić, Odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Ovlašćeni eksterni i interni revizor održala je predavanje na temu: Prva primena MSFI za MSP/Pravilnika za mikro i druga pravna lica za društva i preduzetnike koji su u 2014. godini primenjivali stari Pravilnik za mala pravna lica.

Mile Orlović, Viši urednik časopisa "Pravni instruktor", održao je predavanje na temu: Računanje rokova kod zastarelosti potraživanja u privredi, sa odgovorima na pitanja.

Aleksandar Milanović, Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika časopisa "Poresko računovodstveni instruktor" govorio je o poreskom aspektu otpisa potraživanja i odobravanja naknadih popusta.

Katarina Lučić, Urednik za računovodstvo i reviziju u časopisa "Poresko računovodstveni instruktor" sa temom računovodstveno evidentianje specifičnosti kod potraživanja (rabati, popusti, ispravka vrednosti, otpisi, kursne razlike i valutne klauzule).

Predavanja se nastavljaju u utorak 29. septembra 2015. godine, trećeg dana savetovanja, po planiranom programu.

Izvor: Redakcija, 28.09.2015.