Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POČELA PRIMENA NOVOG KOMPJUTERIZOVANOG TRANZITNOG SISTEMA: Papirna deklaracija će biti zamenjena elektronskom deklaracijom


Uprava carina Republike Srbije je 23. septembra 2014. godine počela primenu NCTS (Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema) koji će omogućiti podnošenje elektronskih deklaracija za tranzit robe i kompletno elektronsko vođenje i upravljanje tranzitnim carinskim poslovima u drumskom saobraćaju. Papirna deklaracija će biti - prošlost. Ona će biti zamenjena elektronskom deklaracijom, na efikasan i siguran način.

NCTS je kapitalni projekat, u koji je EU uložila nekoliko miliona evra, jer je priključivanje tom sistemu preduslov za pristupanje zemlje Evropskoj uniji. Carinska služba Srbije je prema planu počela da sprovodi pilot fazu na pet ispostava u carinarnici Subotica, a očekuje se da do kraja godine budu umrežene sve ispostave u zemlji.

NCTS je prvi u potpunosti kompjuterizovani carinski sistem za bezpapirno poslovanje, što znači da se tranzitna deklaracija elektronski podnosi i elektronski obrađuje u Upravi carina. Ona se i overava elektronskim potpisom podnosioca deklaracije, dok Uprava carina odluku o puštanju robe takođe donosi elektronskim putem.

Uprava carina će uskoro omogućiti poslovnoj zajednici da besplatno koristi program za elektronsko podnošenje deklaracija kao podršku za NCTS.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 28.9.2014.