Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U VRŠCU ODRŽANA DRUGA ŠKOLA LJUDSKIH PRAVA U ORGANIZACIJI POKRAJINSKOG ZAŠTITNIKA GRAĐANA: Glavna tema je bila zaštita od diskriminacije, sa kojom su se polaznici upoznali na različitim predavanjima i radionicama tokom tri dana trajanja škole


U petak, 23. avgusta, uspešno je završena trodnevna Škola ljudskih prava koju je u Vršcu organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman. Među polaznicima/cama ove, druge po redu letnje škole, najviše je bilo studenata i studentkinja društvenih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Tema ovogodišnje Škole ljudskih prava bila je zaštita od diskriminacije, a polaznici/ce su slušali predavanja o pojmu i oblicima diskriminacije, ulozi nezavisnih i ustavno-sudskih institucija u zaštiti od diskriminacije, nediskriminativnim politikama u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, dece i roda, kao i o zločinu iz mržnje.

Školu su otvorili pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović i viši savetnik za ljudska prava i diskriminaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji, Džejms Stokstil. Kako je istakao pokrajinski ombudsman, tema diskriminacije je uvek aktuelna, jer otpor ovoj praksi pretvara koncept ljudskih prava u živ i dinamičan koncept. Prof. dr Pavlović izrazio je nadu da će nakon završetka Škole polaznici/ce dati svoj doprinos u realizaciji stvaranja boljeg sveta, kao ambasadori Pokrajinskog ombudsmana.

„Ideja da se održi škola ljudskih prava je velika stvar za Srbiju, a posebno Vojvodinu, zbog kulturne različitosti koja je karakteristična za nju. Tolerancija nam nije data, nego se o njoj mora govoriti i ona se mora učiti, pa je zato neformalno obrazovanje, u koje spada i ova škola, važno, jer nam pomaže u borbi protiv diskriminacije“, istakao je predstavnik Misije OEBS-a u Srbiji Džejms Stokstil.

Nakon otvaranja škole polaznici/ce su bili u prilici da slušaju predavanje poverenice za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković, koja je pričala o ulozi institucije Poverenika u zaštiti od diskriminacije. Poverenica je predstavila i nekoliko tipičnih primera iz prakse Poverenika, kao i specifične probleme sa kojima se susreću građani i građanke koji pripadaju najčešće diskriminisanim društvenim grupama.

Nakon predavanja poverenice, savetnica u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu Svetlana Nešić Bajgo održala je radionicu o diskriminaciji, predrasudama i stereotipima, u kojoj su polaznici participirali u radu po grupama, čiji je cilj bio povezivanje učesnika/ca kroz sličnosti i razlike između i unutar grupa.

Predavanjem pokrajinskog ombudsmana prof. Pavlovića na temu „Diskriminacija: jesmo li posmatrači ili učesnici?“ započeo je drugi dan Škole. Prof. dr Pavlović govorio je o antidiskriminativnoj politici, njenim zadacima i instrumentima, kao i o ulozi Pokrajinskog ombudsmana u zaštiti od diskriminacije.

Teme predavanja prof. dr Tibora Varadija, akademika SANU i predavača na više uglednih američkih univerziteta (Kornel, Berkli...) su bile nediskriminativne politike u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina. Sledila su, zatim, izlaganja dr Zorice Mršević, naučne savetnice u Institutu društvenih nauka, i mr Svetlane Janković, ekpertkinje za rod i bezbednost. Potpukovnica u penziji Mr Svetlana Janković, je polaznike/ce upoznala sa svojim iskustvom žene – jedne od retkih žena sa ovim činom - na službi u Vojsci Srbije, dok je dr Mršević govorila o nediskriminativnoj politici u oblasti roda.

Poslednje predavanje drugog dana bilo je posvećeno diskriminaciji dece i nediskriminacionim politikama u oblasti prava deteta, o čemu je izvrsno govorio zamenik Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Milan Dakić. Drugi dan završen je interesantnom radionicom koju je održala Milena Stošić, specijalna predstavnica za omladinu i bezbednost u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Trećeg dana Škole polaznici/ce su bili u prilici da upotpune svoje znanje o nasilju motivisanom predrasudama – zločinima iz mržnje, o čemu je govorila savetnica u Misiji OEBS-a u Srbiji Jelena Jokanović, koja je između ostalog istakla i da zločini iz mržnje ugrožavaju i opštu bezbednost, zato što imaju sposobnost da generišu nasilje, pa je, stoga, potrebno da se posebno i dodatno kažnjavaju.

Program Škole završen je predavanjem sudije Ustavnog suda prof. dr Tamaša Korheca, koji je izlagao na temu „Sudska i ustavno pravna zaštita od diskriminacije“. On je svoje izlaganje ilustrovao i nekim primerima iz prakse Ustavnog suda.

Školu je svojim obraćanjem zatvorio Džozef Melot, zamenik šefa Misije OEBS-a u Srbiji, koji je, zajedno sa pokrajinskim ombudsmanom, polaznicima/cama uručio sertifikate, čime je i zvanično završena ovogodišnja Škola ljudskih prava.

Škola ljudskih prava je organizovana zahvaljujući razumevanju i podršci Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana, 26.08.2019.
Naslov: Redakcija