Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA: Od 22. oktobra 2018. godine dostupno instant plaćanje, krajnji rok za sve banke 1. april 2019. godine


Sistem u kojem novac na račun primaoca "leže" u istom trenutku kada kupac obavi plaćanje, u Srbiji treba da zaživi 22. oktobra 2018. godine. Novac menja vlasnika u trenutku davanja naloga za plaćanje, pa će računi moći da se plaćaju i noću, i vikendom, i praznikom, a dug će biti namiren istog trenutka, bez negativnih posledica po kupca u vidu isključivanja telefona zbog kašnjenja sa računom, na primer. Tog dana počinje sa radom sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije, ali će banke u Srbiji imati vremena da se novom sistemu prilagode do 1. aprila iduće godine. Tako je propisano Odlukom o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja ("Sl. glasnik RS", br. 65/2018), koja stupa na snagu 1. septembra, dok će njena primena početi 22. oktobra 2018. godine.

Novi način plaćanja podrazumeva i nova, savremena tehnološka rešenja. Kupci će, preko posebnih aplikacija na svojim mobilnim telefonima moći da plaćaju usluge i robu.

- NBS je predvidela da se instant plaćanje na prodajnom mestu obavlja upotrebom IPS QP koda, koji će biti standardizovan za sve banke, kako bi se omogućila interoperabilnost. To znači da će klijent banke A moći da plaća kod trgovca koji koristi usluge banke B - objašnjavaju u NBS. - Pružaoci platnih usluga ponudiće svojim klijentima, kako platiocima, tako i trgovcima, aplikacije koje će takvo plaćanje omogućiti.

Danas je na prodajnim mestima trgovaca izbor savremenih načina bezgotovinskog plaćanja sveden samo na platne kartice.

- Uvođenjem instant plaćanja trgovac će imati veću mogućnost izbora, to jest da odluči da prihvata i instant plaćanja, a naročito uzimajući u obzir troškove i naknade koje mu određeni načini plaćanja nameću. Instant plaćanja troškovno su povoljnija od kartičnih - ukazuju u centralnoj banci. - Pored toga, infrastruktura za instant plaćanja je nezavisna od postojeće za plaćanja platnim karticama.

To znači otvaranje jednog potpuno novog prostora za razvoj tržišta u smislu da trgovci, a naročito "mali" koji iz različitih razloga do sada nisu prihvatali platne kartice, mogu da primenjuju instant plaćanja bez upotrebe POS uređaja.

- Za instant plaćanje i na strani prihvatanja plaćanja kod trgovaca se mogu koristiti ne samo "pametni" telefoni, već i tablet uređaji i slično, na kojima će se nalaziti aplikacija trgovčeve banke radi omogućavanja plaćanja upotrebom IPS QP koda sa telefona kupca robe - objašnjavaju u NBS.

Instant plaćanja predstavljaju trenutno najsavremeniji i za korisnike najprivlačniji vid plaćanja, naglašavaju u NBS. Često se kaže da instant plaćanja omogućavaju da se zadrže sve prednosti gotovine: stalna dostupnost novca, transakcije se izvršavaju u roku od samo nekoliko sekundi, a izbegnu se nedostaci plaćanja gotovinom, odnosno mogućnost zloupotrebe, visoki troškovi upravljanja gotovinom, siva ekonomija...

Analiza NBS pokazuje da su instant plaćanja u prednosti i kada je reč o troškovima. Tako, ukoliko uzmemo kao primer transakciju u iznosu od 1.000 dinara, u slučaju kartičnog plaćanja, trgovac će primiti, u proseku, 980 dinara. - Kada je reč o instant plaćanjima, banke će prema IPS sistemu za svaku transakciju preko 600 dinara plaćati dva dinara, a za transakcije do 600 dinara svega jedan dinar. Uz međubankarsku naknadu od 0,2 odsto od iznosa transakcije, banku trgovca jedna transakcija na prodajnom mestu od 1.000 dinara koštaće ukupno četiri dinara - navode u NBS.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 27.08.2018.
Naslov: Redakcija