Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Zakon ubrzao upis u katastar, ali njime nisu obuhvaćeni stari predmeti


Opšti je utisak da od 1. jula 2018. godine, od kada se primenjuje novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018), žitelji Srbije brže završavaju upis imovine u Katastar jer je rešeno čak 30.000 predmeta, što je dva puta više nego u istom periodu 2017. godine.

Celokupan posao oko prometa nekretnina novom regulativom se odvija na jednom mestu, i to odlaskom kod javnog beležnika, notara, koji sačinjava kupoprodajne ugovore o nepokretnosti i šalje Republičkom geodetskog zavodu. Na taj način javni beležnici po službenoj dužnosti učestvuju u postupku upisa imovine u Katastar, dok sam upis imovine u Katastar nepokretnosti obavlja i dalje Republički geodetski zavod.

Tako se skratila procedura pa građani prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora ne moraju više da idu na šaltere Poreske uprave, lokalne administracije i Republičkog geodetskog zavoda jer notari od 1. jula elektronskom poštom rešavaju sve donedavno obimnu administraciju.

Zahvaljujući tome, naša zemlja biće bolje pozicionirana na "Duing biznis" rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja.

Nažalost, tvom regulativom nisu rešeni stari predmeti, a takvih je u Katastru ostalo 300.000, dok mnogi građani na uknjižbu čekaju godinama i neizvesno je koliko će još čekati.

Početkom 2016. godine bilo je 1,2 milion zahteva za uknjižbu. Za dve i po godine rešeno je 900.000. Uz novi Zakon i povezivanje s beležnicima, od početka jula uknjižba se završava u roku od pet dana.

Međutim, nazire se rešenje za objekte građene na parcelama koje imaju i po nekoliko stotina hektara.

Za takve parcele potrebni su detaljni urbanistički planovi i izmene Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), kažu u Republičkom geodetskom zavodu, i dodaju da, s obzirom na to da postoji jedinstvo jedne parcele s više stotina izgrađenih objekata, procedure su takve da se mora poštovati redosled rešavanja.

Ali pravnici smatraju da se to može prevazići jer novi zakon dozvoljava spajanje postupka pa vlasnici zbog tuđih nerešenih predmeta, i vlasnici nepokretnosti na kojima nema ničeg spornog, uknjižbu ne čekaju godinama. To znači da, na primer, za više desetina predmeta bude samo jedan postupak, i na to jedno rešenje svi vlasnici će imati pravo žalbe, ali će rokovi za sve njih biti jedinstveni, pa se vreme za konačno rešenje samog predmeta skraćuje nekoliko puta.

S Gradom Beogradom Ministarstvu građevine je čak i dogovorilo postupanje u određenim delovima grada, pre svega u Surčinu i Zemunu, da se to uradi o trošku države, uz pomoć Republičkog geodetskog zavoda, koji treba da napravi projekat preparcelacije, gde će se praktično odrediti parcela za svaki objekat koji je napravljen na toj jedinstvenoj parceli.

Sve to ići će još brže jer su najavljena nova zapošljavanja. Uknjižbu bi trebalo da ubrza zapošljavanje 455 ljudi u Republičkom geodetskom zavodu. Takođe, od septembra počeće da rade još 44 notara.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Z. Delić, 27.08.2018.
Naslov: Redakcija