Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni Predlog zakona o računanju vremena, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi


 Vlada Republike Srbije utvrdila je Predlog zakona o računanju vremena, zbog potrebe da naša zemlja donese svoj zakon koji će regulisati tu oblast i definisati računanje vremena.

 Time će se obezbediti jedinstveno računanje vremena na teritoriji Republike Srbije, koje je usklađeno sa vremenom koje koriste evropske zemlje.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Hongkonške međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova, 2009.

Vlada je usvojila i Državni program hitnih sanacionih radova na objektima za zaštitu od voda oštećenih u poplavama u maju i junu ove godine. Za hitnu sanaciju obezbeđena su sredstva u iznosu od približno 800 miliona dinara.

Na sednici je donet Zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade SAD o saradnji u oblasti infrastrukture, u cilju jačanja postojećih veza dveju zemalja i stvaranja povoljnog ambijenta za ulaganja u Srbiji.

Usvojeno je više zaključaka o potpisivanju memoranduma sa Republikom Srpskom, i to Memorandum o saradnji u oblasti energetike, Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o razmeni iskustava u oblasti izdavanja e-građevinskih dozvola Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Takođe, usvojen je i Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o međusobnom priznavanju "velikih licenci" između dva resorna ministarstva građevinarstva i Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje sporazuma o međusobnoj saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Republike Srpske.

Na sednici je donet i Zaključak o utvrđivanju osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje Memoranduma o saradnji između Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije i Agencije za državnu upravu Republike Srpske.

Vlada je donela i akt o sticanju statusa instituta od nacionalnog značaja za Institut za nuklearne nauke "Vinča" i Institut za medicinska istraživanja u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Vlade, 28.08.2018.
Naslov: Redakcija