Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Nedovoljno angažovanje u borbi protiv korupcije


U Srbiji nema vidljivog pomaka u borbi protiv korupcije, jer država ne preduzima dovoljne mere da dođe do promene u sistemu u kojem je korupcija duboko ukorenjena, ocenila je članica Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić.

Ona je, kako je objavljeno na sajtu Saveta, istakla da se uspešna borba protiv korupcije može voditi "samo ako se pre svega vodi borba za zakone koji se neće donositi po hitnoj proceduri bez javne stručne rasprave, koji neće biti prepisani nego će pratiti vreme, stanje i duh našeg društva, koji će imati propisana prava, ali i obaveze, kontrolu, odgovornosti i sankcije, odnosno antikorupcijske odredbe".

"Uspešna borba protiv korupcije je borba za oporavak i jačanje institucija, kako privrednih tako i državnih i političkih, koje neće zavisiti od volje i naloga malog kruga lica iz vlasti. Najvažnije je stvarati i ojačavati nezavisnost pravosudnih institucija, jer bez nezavisnog, uspešno organizovanog i stručnog i kvalitetnog pravosuđa nema ni borbe protiv korupcije", ukazala je Vasilić.

U borbi protiv sistemske korupcije, po njenoj oceni neophodna je potpuna transparentnost rada svih držanih organa i svih ugovora, naročito onih u kojim se raspolaže javnom svojinom.

Dodala je da "borba protiv korupcije predstavlja jačanje sistema stručne javnosti u donošenju zakona, smanjenje uloge vlasti u svim segmentima društva uz povećanje kontrole rada svih državnih i političkih institucija, smanjenje diskrecionih ovlašćenja i obavezno 'polaganje računa' javnih službenika o svom radu".

"Borba protiv korupcije znači i sprečavanje svakog sukoba interesa između obavljanja različitih funkcija u državi kao i sukoba privatnih interesa u odnosu na javne interese uz jasne podatke o imovini lica koja se nalaze na funkcijama na kojima se odlučuje o raspolaganju javnom svojinom", navela je Vasilić.

Izvor: Vebsajt N1, 28.08.2018.
Naslov: Redakcija