Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Nacrt u završnoj fazi


Ministarstvo pravde će ispoštovati najavljeni rok i do kraja avgusta završiti i uputiti Vladi Republike Srbije na usvajanje Nacrt ustavnih amandmana, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović, dodajući da će Nacrt biti usklađen sa mišljenjem Venecijanske komisije.

- Posle toga sledi upućivanje predloga Vladi Republike Srbije, koja pre svega treba Skupštini da se obrati sa zahtevom da se uđe u proceduru za izmenu Ustavu, a nakon toga može da se govori o razmatranju konkretnog predloga. Prvi put se suočavamo da promenom Ustava od njegovog usvajanja 2006. godine, tako da je to potpuna novina za sve nas. Često prenebregnemo i zaboravimo kako ta procedura izgleda - ona je poprilično komplikovana. Ima nekoliko koraka, koji treba da se ispune - navodi ministarka.

Vlada prvo treba Narodnoj skupštini da uputi predlog da se uopšte uđe u razmatranje promene Ustave i to treba da se odobri od strane dve trećine poslanika, što znači - imamo kvalifikovanu većinu, prvo da odlučimo da li menjamo Ustav, a tek posle toga možemo da govorimo o konkretnim predlozima i o konkretnom predlogu Vlade, koji će biti upućen u Narodnu skupštinu.

I za izglasavanje samog predloga potrebno je takođe dve trećine poslanika, a posle toga sledi referendum. Ustav upravo propisuje obavezan republički referendum, kada je reč o izmenama najvišeg pravnog akta, s obzirom da su ovo odredbe koje se odnose na jednu granu vlasti, odnosno sudsku vlast, tako da je referendum neophodan.

Sve je to komplikovano, jer ukoliko bi Skupština odbacila inicijativu Vlade da se krene u promenu Ustava, narednih godinu dana ne bi mogla uopšte da se pokrene ta inicijativa. Upravo to sve govori, koliko je neophodno da ubrzamo ovaj naš posao, da ispunimo i obaveze iz Akcionog plana za Poglavlje 23, da ubrzamo procese evrointegracije i pre svega da obezbedimo veću nezavisnost, ali i veću odgovornost srpskog pravosuđa.

Ona navodi i da će se menjati Zakon o sudijama, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o uređenju sudova, Zakon o Pravosudnoj akademiji.

- Venecijanska komisija, smatra da treba da se izmesti javnih tužilaca iz Skupštine, da samo Republički javni tužilac treba da se bira od strane kvalifikovane većine poslanika i mi ćemo ispoštovati tu preporuku. U svakom slučaju svi javni tužioci biće birani od strane novog Visokog saveta tužilaštva - precizira ministarka.

Kada je reč o sastavu Visokog saveta sudstva (VSS) i Visokog saveta tužilaštva (VST), postoji razloga. U VSS pet članova će birati sudije, a pet članova iz reda istaknutih pravnika treba da bira Narodna skupština. Kod VST je nešto drugačije - biće pet tužilaca, s tim što će jedan biti republički tužilac, četiri istaknuta pravnika bira Skupština i ministar pravde ostaje član VST, za razliku od VSS, gde nije predviđeno da bude ministar član. Iako je preporuka Venecijanske komisije da ministar ostane član i u VSS.

S jedne strane, imaćemo takvu organizaciju kada je reč o strukturi jednog i drugog tela. Postupak izbora sudija i tužilaca ostaje na njihovim kolegama. Procedura će biti regulisana budućim Zakonom o VSS i Zakonom o VST.

Ono što je izazivalo dosta polemike u javnosti je sam postupak izbora istaknutih pravnika od strane parlamenta. U našem predlogu je bilo predviđeno da ih bira Skupština kvalifikovanom većinom od tri petine. Ukoliko taj predlog ne bude usvojen, odnosno ako nemamo tako oformljenu većinu, onda da to bude pet devetina. Venecijanska komisija je smatrala da pet devetina nije dovoljno kvalifikovana većina da bi se birali članovi buduća dva nezavisna tela. Rekli su da bi tu većinu trebalo izbrisati - ostaje samo tri petine kada je reč o kvalifikovanoj većini.

Ali se kao alternativa, odnosno da bi se sprečila blokada izbora budućih članova, uvodi petočlana komisija, koju će činiti predsednik Vrhovnog suda Srbije, republički javni tužilac, predsednik Ustavnog suda, zaštitnik građana i predsednik Narodne skupštine, tako da će oni većinom birati članove, ukoliko ne budu izabrani od strane Skupštine.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 28.08.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija