Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Prilikom poveravanja vođenja ostavinskog postupka, sud određuje i rok u kojem je javni beležnik dužan da sprovede postupak i donese rešenje. Stranke u dogovoru sa javnim beležnikom mogu da odlože ostavinsku raspravu za drugi termin. Javni beležnik obračunava i naplaćuje nagradu i troškove od stranaka u skladu sa Zakonom i dužan je da u rešenju obrazloži odluku o nagradi i troškovima. Osnovica za obračun je vrednost zaostavštine koja se određuje na osnovu procene tržišne vrednosti stvari, umanjene za dugove ostavioca. Od tog iznosa, 20 odsto na ime PDV uplaćuje se u republički budžet, a 30 odsto izdvaja se za unapređenje sudstva. Pod troškovima javnog beležnika smatraju se i oni za dostavljanje poziva strankama, poreskim organima i sudu, i iznose 540 dinara po svakom nasledniku koji učestvuje u postupku


Ostavinske rasprave, koje su se ranije odlagale decenijama, sada se kod notara sprovode ekspresno. Zakazuju se najčešće dva do tri meseca nakon smrti ostavioca, a taksa koju naslednici plaćaju javnim beležnicima se kreće od 3.600 do 72.000 dinara, a u zavisnosti od vrednosti imovine.

Tako onaj koji je nasledio, recimo, dvosoban stan čija je vrednost, procenjena na 50.000 evra platiće taksu 32.400 dinara.

Ako, s druge strane, nasledite samo stariji automobil koji vredi 1.000 evra, notaru će dati oko 3.000 dinara.

Osim nagrade notaru, naslednici za ročište moraju da prilože i podebeo spisak dokumentacije, što može da košta i još nekoliko hiljada dinara. Samo za list nepokretnosti u Beogradu potrebno je 1.850 dinara, a cena zavisi od opštine do opštine, za izvod iz matične knjige rođenih 420 dinara, a tu se spisak dokumenata ne završava.

Osnovna prednost, navode u notarskim kancelarijama, jeste što se ostavinske rasprave više ne odlažu kao što je bila praksa kad su ih radili sudovi i što su takse za naslednike fiksne, dok su ih sudije ranije određivale paušalno. Na sudovima su iznosile od 1.000 do 75.000 dinara.

- Javni beležnik obračunava i naplaćuje nagradu i troškove od stranaka u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - dr. zakon, 93/2014 - dr. zakon, 121/2014, 6/2015 i 106/2015). On je dužan da u rešenju obrazloži odluku o nagradi i troškovima. Osnovica za obračun je vrednost zaostavštine koja se određuje na osnovu procene tržišne vrednosti stvari, umanjene za dugove ostavioca - objašnjavaju u Javnobeležničkoj komori.

Od tog iznosa, 20 odsto na ime PDV uplaćuje se u republički budžet, a 30 odsto izdvaja se za unapređenje sudstva. Pod troškovima javnog beležnika smatraju se i oni za dostavljanje poziva strankama, poreskim organima i sudu, i iznose 540 dinara po svakom nasledniku koji učestvuje u postupku.

Dobra vest je da naslednici koji trenutno nemaju para, moraju na put, bolesni su ili imaju neku drugu obavezu ostavinsku raspravu mogu da odlože u dogovoru sa notarom.

- Prilikom poveravanja vođenja ostavinskog postupka, sud određuje i rok u kojem je javni beležnik dužan da sprovede postupak i donese rešenje. Dosadašnje iskustvo govori da su ostavinski postupci koji su povereni javnim beležnicima kraći u odnosu na postupke koje je vodio sud. Stranke u dogovoru sa javnim beležnikom mogu da odlože ostavinsku raspravu za drugi termin - kažu u Javnobeležničkoj komori.

Ako vrednost zaostavštine prelazi deset miliona dinara, nagrada se povećava za 3.800 dinara za svaki započeti milion dinara vrednost zaostavštine, s tim što ukupna nagrada ne može biti veća od 72.000 dinara. Ako u postupku za raspravljanje zaostavštine učestvuje više od tri stranke, nagrada se povećava za 1.800 dinara za četvrtu i svaku narednu stranku, s tim da na taj način nagrada može biti uvećana najviše 50 odsto.

Pogledajte koliko se plaća nasledstvo

Vrednost nasledstva Visina nagrade sa PDV-om

0-150.000 dinara 3.600 dinara

150.001 - 600.000 dinara 7.200 dinara

600.001 - 1.500.000 dinara 10.800 dinara

1.500.001 - 2.500.000 dinara 16.200 dinara

2.500.001 - 5.000.000 dinara 21.600 dinara

5.000.001 - 7.000.000 dinara 32.400 dinara

7.000.001 - 10.000.000 dinara 54.000 dinara

preko 10.000.000 dinara 72.000 dinara

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 23.08.2017.
Naslov: Redakcija