Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA: Pre donošenja odluke o izvršenju kazne kućnog zatvora sa primenom elektronskog nadzora, sud će utvrditi da li postoje tehničke i druge mogućnosti za izvršenje ove kazne


U ovom trenutku 281 osoba izdržava kaznu kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom, dok njih 127 nosi "nanogicu" u kućnom pritvoru, podaci su Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako je objašnjeno, Uprava u ovom trenutku raspolaže sa dovoljnim brojem nanogica, ali je izuzetno teško predvideti da li će u budućnosti biti potreban veći broj.

- Ne možemo da predvidimo na koji način će sudije da presuđuju i samim tim ne možemo da znamo koliko tačno elektronskih uređaja za nadzor će nam biti potrebno. U svakom slučaju, za pritvor uvek imamo određeni broj uređaja, a izdržavanje kazne kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom po potrebi može i da sačeka- rečeno je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Sanja Ćopić, predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije, objašnjava da sudovima nije strano izricanje kazni kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom. S druge strane, izricanje "pravih alternativnih kazni" kao što su rad u javnom interesu ili novčana sankcija je, prema njenim rečima, retkost u našem pravosudnom sistemu.

- Utisak je da kod sudija i tužilaca još uvek nije sazrela svest o postojanju kazni koje bi bile alternative zatvoru - smatra Sanja Ćopić. Dodatnu prepreku punoj afirmaciji alternativnih sankcija, dodaje ona, predstavlja i neosposobljenost institucija koje su zadužene za njihovo sprovođenje.

- Iako postoji 25 povereničkih službi koje sprovode alternativne sankcije, većina njih nema dovoljno zaposlenih - navodi Ćopić.

Primena alternativnih sankcija, prema njenim rečima, smanjuje broj zatvorenika u ionako prenatrpanim zatvorima. Ćopić dodaje da je ovo rešenje ne samo ekonomičnije, već doprinosi i kvalitetnijem radu sa zatvorenicima koji se nalaze u kazneno-popravnim zavodima.

- Takođe, služenje kazne u zatvoru stigmatizuje osuđeno lice, što u dobroj meri otežava njegovu reintegraciju u društvo - navodi Ćopić.

Prema odredbama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), kad izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da se učinilac stavi pod zaštitni nadzor, ako se, s obzirom na njegovu ličnost, raniji život, držanje posle izvršenog krivičnog dela, a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog dela i okolnosti izvršenja dela, može očekivati da će se zaštitnim nadzorom potpunije ostvariti svrha uslovne osude.

Pre donošenja odluke o izvršenju kazne kućnog zatvora sa primenom elektronskog nadzora, stoji u Zakonu o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014), sud će utvrditi da li postoje tehničke i druge mogućnosti za izvršenje ove kazne.

Informacije o ceni uređaja za elektronski nadzor i proceduri kojom ih Uprava za izvršenje krivičnih sankcija nabavlja je tajan podatak, rečeno je u Upravi.

Izvor: Vebsajt Danas,V. Jeremić, 26.08.2016.
Naslov: Redakcija