Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVOSUDNA AKADEMIJA: Prva generacija polaznika početne obuke na Pravosudnoj akademiji izabrana na trajne sudijske i tužilačke funkcije, a među njima je i sudija kome nijedna presuda do sada nije ukinuta


Prva generacija polaznika početne obuke na Pravosudnoj akademiji iz septembra 2010. godine, nedavno je nakon tri godine od prvog izbora u Narodnoj skupštini Republike Srbije, izabrana na trajne sudijske i tužilačke funkcije, a među njima je i sudija kome nijedna presuda do sada nije ukinuta.

Na toj grupi sudija i tužilaca, prilikom odluke o izboru, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca po prvi put su primenili kriterijume za ocenu i vrednovanje rada sudija.

Direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, istakao je da su upravo ti polaznici od najviših pravosudnih tela dobili ocenu "naročito uspešno su obavljali sudijsku funkciju".

"U toj grupi imamo sudiju kome tri godine nije ukinuta nijedna presuda, odnosno imao je 100 odsto povrđenih presuda, dok se ostali u grupi kreću između 92 i 98 odsto potvrđenih presuda", rekao je Vujić napominjući da je prosek potvrđenih presuda u Srbiji po sudiji 52 odsto.

To nam, kako je rekao, pokazuje da je ispravna i da daje rezultate odluka da neko pre stupanja na sudijsku ili tužilačku funkciju treba da prođe testiranje i selekciju za obuku na Pravosudnoj akademiji, a zatim i dvogodišnju obuku.

"Ujedno nam to pokazuje da ispravnost određenih poteza u pravosuđu ne možemo sagledati u kratkom vremenskom roku, kao što možemo u neklim drugim oblastima", naveo je direktor Pravosudne akademije.

Prema njegovim rečima, u pravosuđu ti procesi traju i imaju svoj put - tako je i ovde.

On je podestio da je u septembru 2010. godine izvršena najpre selekcija kandidata, koji su išli dve godine na program početne obuke, a potom su prošli trogodišnji period "prvog izbora".

"Sada smo došli do potvrde i videli ispravnost sistema koji je zasnovan na kompetenciji i izboru kroz testiranje", naglasio je Vujić.

On smatra da iako se 2010. godine moglo reći da Akademija "kaže da su kandidati kvalitetni, pa tokom obuke kod mentora da njihovi mentori tvrde da su dobri", sada za to postoji i potvrda od Visokog saveta sudstva i od Državnog veća tužilaca.

Pravosudna akademija počela je sa sprovođenjem obuka za sudije i tužioce 2010. godine, a svake godine prema odluci VSS-a i DVT-a na akademiju može da se upiše određeni broj polaznika koji prođu test odnosno selekciju.

Obuka, koja se stiče i praktično radom u sudu i tužilaštvu i teorijski kroz predavanja traje dve godine, nakon čega polaznici mogu da se kandiduju za izbor na pravosudne funkcije.

Sa druge strane u Srbiji ima oko 2.000 sudijskih i tužilačkih pomoćnika, koji takođe čekaju na izbor za pravosudne funkcije, ali iz raznih razloga nisu polaznici Akademije.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.08.2016.
Naslov: Redakcija