Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PISMO ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE POVODOM PREDLOGA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI I POČETKA PRIMENE ZAKONA O JAVNIM BELEŽNICIMA


U prilogu pogledajte pismo koje je upućeno Ministru pravde u vezi predloga Zakona o prometu nepokretnosti i početka primene Zakona o javnim beležnicima.

http://www.advokatska-komora.co.rs/beograd/260814/sastanak_260814.pdf (ONLINE)

Izvod iz dopisa:

… U redovima advokature sa velikim nezadovoljstvom je primljena vest o Predlogu Zakona o prometu nepokretnosti, a posebno imajući u vidu da su pojedine odredbe Zakona o javnim beležnicima, Zakona o vanparničnom postupku, Predloga Zakona o prometu nepokretnosti i Zakona o advokaturi u kontradiktornosti, što ima za posledicu nesigurnost pravnog poretka, ugrožavanje ljudskih prava i narušavanje prava na jednak i slobodan pristup pravdi.

U svakom slučaju ovakva zakonodavna aktivnost, bez ozbiljne javne diskusije stručne javnosti i analize posledica na ljudska prava i pravni sistem Republike Srbije u ovom periodu pristupnih pregovora EU, može naneti veliku štetu pravnom sistemu i ugledu Republike Srbije, makar kada je u pitanju zakonodavna aktivnost u oblastima koje su definisane poglavljima 23 i 24 pristupnog Sporazuma.

S tim u vezi predlažemo organizovanje hitnog sastanka između tokom koga bi se razmotrila pitanja i problemi sa kojima će se suočiti građani Srbije u narednom periodu. Tu, pre svega, mislimo na nepripremljenost javnobeležničke službe i najavljeni početak primena Zakona o javnim beležnicima, izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o prometu nepokretnosti i niza drugih propisa koji su stavljeni u skupštinsku proceduru, a bez prethodne stručne rasprave i analize posledica predloženih rešenja...

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 28.8.2014.