Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog Zakona mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine, odnosno do kraja školske 2016/2017. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka. Iz Ministarstva prosvete navode da produžetka roka neće biti


Neće biti produženja roka za završetak fakulteta starim studentima, a oni koji ne diplomiraju do 30. septembra 2016. godine, a žele da nastave studije, moraće da upišu druge studijske programe, rekao je pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Milovan Šuvakov.

"Stručna javnost nema dileme da je došlo vreme da se podvuče crta", rekao je Šuvakov i dodao da je iz ugla studenata produženje roka možda opravdano, ali da su viosokoškolske ustanove administrativno opterećene starim programima i da je fakultet u problemu ako mora da drži stare programe.

On je dodao da je visoko obrazovanje imalo različitu ulogu u različitim društvenim okolnostima, te da je ranije visoko obrazovanje držalo mlade ljude "sklonjene od tržišta rada", a da sa društvenim promenama tržište rada treba da bude popunjeno kvalitetrnim mladim ljudima koji su sposobni da obavljaju razne poslove.

Šuvakov podseća da je starim studentima od 2005. godine, kada je usvojen Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon), dva puta produžavan rok i da je već istekao rok i Bolonjcima koji su među prvima upisali fakultet i koji imaju rok od osam godina da ga završe.

Sa istekom roka, 30. septembra 2016. godine, Šuvakov kaže da se nikome neće uskratiti pravo da studira, te da stari studenti mogu da upišu nove studijske programe i da će problema biti jedino na fakultetima gde su se studijski programi drastično menjali.

Upitan na čemu će ministarstvo intenzivno da radi u narednom periodu, Šuvakov kaže da uloga škole treba da se promeni i da se mora pojačati njena vaspitna uloga.

"Mi smo ranije u školu išli po informacije. Danas deca imaju obilje informacija oko sebe i škola treba da ih uči kako te informacije da filtriraju, kao i da se vrati vaspitna uloga škole", naglasio je pomoćnik ministra.

On kaže da Ministarstvo intenzivno radi na reformi visokog obrazovanja, posebno za studijske programe koji obrazuju nastavnike, ali i na reformi gimnazija.

Izvor: Vebsajt Politika, 28.07.2016.
Naslov: Redakcija