Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAJEDNIČKI KONSULTATIVNI ODBOR POZDRAVLJA OTVARANJE POGLAVLJA 23 I 24 U PREDOVORIMA SA EU


Predstavnici socijalnih partnera i organizacija civilnog društva Srbije i Evropske unije, okupljeni u Zajedničkom konsultativnom odboru, pozdravljaju otvaranje poglavlja 23 i 24, uz ocenu da je nastavak pregovora od izuzetne važnosti za usaglašavanje propisa i politika Srbije sa principima i pravilima Evropske unije. Odbor podseća da je napredak u pregovorima u tim poglavljima od izuzetne važnosti za otvaranje pregovora u drugim poglavljima, kao i za dinamiku celokupnog procesa pristupnih pregovora.

Zajednički konsultativni odbor će i ubuduće unapređivati dijalog između institucija sistema, predstavnika socijalnih partnera i civilnog društva. Važan zadatak ostaje i podsticanje napretka u usklađivanju i sprovođenju propisa EU, kao i upućivanje preporuka relevantnim akterima, kako bi se već nastale i nastupajuće reforme sprovele u svim oblastima društva.

Zajednički konsultativni odbor, od 2014. godine kada je osnovan, prati realizaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i podstiče saradnju sa socijalnm partnerima i organizacijama civilnog društva. U radu Odbora učestvuje po devet predstavnika Srbije i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, koji su imenovani ispred socijalnih partnera i organizacija civilnog društva.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za evropske integracije, 26.07.2016.
Naslov: Redakcija