Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU: Država prestaje da daje garancije javnim preduzećima za kredite za tekuću likvidnost, ali ostaju garancije za dugoročne zajmove, koji se odnose na organizaciono restruktiriranje i prilagođavanje poslovanja ovih preduzeća evropskim i svetskim standardima


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji se trenutno razmatra u parlamentu, omogućiće da država više ne daje garancije javnim preduzećima za kredite za tekuću likvidnost, izjavio je ministar finansija, Dušan Vujović.

Kako je objasnio, Predlogom zakona, prestaće se sa praksom da javno preduzeće zbog nemogućnosti naplate svojih potraživanja, uzme kredit, da se zatim taj kredit ne vrati, a da se onda aktivira garancija koju je država dala i to isplatom sredstva iz budžeta za pokriće tog kredita.

Vujović je dodao da su u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu("Sl. glasnik RS", br. 142/2014) već ranije postavljena neka ograničenja, a ovim je dodatno sprečeno da se novac koristi za održavanje tekuće likvidnosti u javnim preduzećima.

- I dalje ostaju garancije za dugoročne zajmove, odnosno mogućnost da se preduzećima, poput EPS-a i Železnica izdaju garancije za one kredite koji se odnose na organizaciono restruktiriranje i prilagođavanje evropskim i svetskim standardima, rekonstrukciju voznog parka, infrastrukture u Železnici - objasnio je Vujović.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.07.2015.