Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Fond PIO postupa po nalogu Poverenika i unapređuje odnos prema zaštiti podataka o ličnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, pozdavio je reakciju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) da se ubuduće, prilikom upisa dece u predškolske ustanove, isključivo izdaju uverenja sa potrebnim podacima.

Kako je saopšteno iz Kancelarije Poverenika, PIO je do sada prilikom upisa dece u predškolske ustanove umesto uverenja izdavao kopiju kompletnog M4 obrasca, za šta nije postojao pravni osnov.

To je lične podatke osiguranika dodatno izlagalo riziku zloupotrebe, s obzirom na to da M4 obrazac sadrži mnogo više ličnih podataka nego što je potrebno, dodaje se u saopštenju.

Nakon Upozorenja koje je Šabić uputio, PIO Fond je u roku obavestio Poverenika da će ubuduće izdavati isključivo uverenja sa traženim, potrebnim podacima.

U saopštenju se dodaje da je PIO obavestio Poverenika i da će inicirati održavanje sastanka sa predstavnicima grada Beograda i drugim subjektima koji zahtevaju uverenja sa podacima iz matične evidencije, kako bi se njihovi zahtevi u pogledu vrste i obima neophodnih podataka precizirali i doveli u sklad sa načelima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.07.2015.