Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREKLU IMOVINE: Nacrt zakona početkom septembra 2015. godine


Zakon o poreklu imovine će obezbediti efikasniji sistem borbe protiv korupcije, izjavio je ministar pravde, Nikola Selaković.

"Radićemo na tome da napišemo takav zakon koji neće uvesti pravnu nestabilnost u pravni poredak, koji će biti u skladu sa ustavno-pravnim sistemom i koji će obezbediti efikasniji sistem borbe protiv korupcije", precizirao je Selaković.

Navodeći da je donošenje zakona deo šire strategije jačanja sistema borbe protiv korupcije, Selaković je podsetio da se radi na izmenama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), posebno u delu koji se tiče krivičnih dela u oblasti privrede, sa posebnim osvrtom na krivično delo poreske utaje.

Selaković je rekao da zakon ne može da sprovodi samo sud ili jedno ministarstvo, već da traži saglasnost nekoliko državnih organa i institucija.

Izuzetno važnu ulogu u sprovođenju zakona, rekao je Selaković, trebalo bi da imaju Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, Uprava carina, sud i tužilaštvo.

Ministar je naglasio da slične zakone ima veliki broj zemalja, između ostalog, Italija, SAD, Irska, i da će Srbija pažljivo gledati kakva su njihova iskustva.

Na izradi zakona radiće ministarstva pravde i finansija, a rokovi koji su postavljeni su  - početak septembra za nacrt, a kraj septembra 2015 godine da se Predlog zakona nađe u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Kako je sada regulisano

- Svi građani koji poseduju imovinu vredniju od 35 miliona dinara u Srbiji i inostranstvu moraju da podnesu prijavu Poreskoj upravi.

- U imovinu, osim gotovine i nekretnina, ulaze i štedni ulozi, akcije u preduzećima, motorna vozila, zemljište, voćnjaci, autorska prava, licence...

- Oko 3.679 građana prijavilo je imovinu višu od 35 miliona dinara

Izvor: Vebsajt Tanjug, Blic, 28.07.2015.