Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Zaštitnik građana podneo amandmane na Predlog zakona radi zaštite svih nezavisnih državnih organa


Zaštitnik građana, Saša Janković, uputio je 28. jula 2015. godine Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije amandmane na Predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Cilj amandmana je zaštita nezavisnosti svih državnih organa koji po Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i zakonu, poslove zaštite prava građana i kontrole drugih organa i organizacija moraju da rade nezavisno, navodi se u saopštenju iz kabineta Zaštitnika građana.

Predlogom zakona propisano je da Ustavni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, koji su nezavisni državni organi, sami utvrđuju maksimalan broj zaposlenih u svojim službama, broj sudija i tužilaca, dok bi u službama Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji za borbu protiv korupcije, maksimalan broj zaposlenih trebalo da utvrdi Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja skupštine.

Zaštitnik građana navodi da se Predlogom zakona krši ustavna i zakonska garancija prava građana da organi za zaštitu prava građana i kontrolu drugih organa i organizacija, čija je nezavisnost garantovana Ustavom, odnosno odgovarajućim zakonom, svoj posao rade nezavisno od bilo kog organa vlasti. Time se krši i Ustavom utvrđeno državno uređenje, kao i jedinstvo pravnog poretka.

Nezavisnost Zaštitnika građana, kao državnog organa, garantuje Ustav, a posebni zakoni propisuju nezavisnost dva poverenika, Državne revizorske institucije i Agencije za borbu protiv korupcije, dodaje se u saopštenju.

Zaštitnik građana je amandmane, kao ovlašćeni predlagač, podneo u saglasnosti sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  Rodoljubom Šabićem, Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković, predsednikom Državne revizorske institucije, Radoslavom Sretenovićem i direktorkom Agencije za borbu protiv korupcije Tatjanom Babić, navodi se u saopštenju.

Inicijativu Zaštitnika građana možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.07.2015.