Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA: Vek trajanja udžbenika ograničen na četiri godine, određuje se maksimalna cena udžbenika i predviđa donošenje novog plana udžbenika. Svi izdavači imaće obavezu da izdvajaju dva odsto od prometa na tržištu za Fond za udžbenike na jezicima manjina i za decu sa smetanjama u razvoju, a garancija da će to i činiti biće polaganje menice na 10 miliona dinara


Predlog zakona o udžbenicima trebalo bi da obezbedi kvalitetne udžbenike koji će biti dostupni svim učenicima i zaštiti porodični budžet, izjavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srđan Verbić.

Ministar je naveo da Predlog zakona treba da reši problem korupcije i netransparetnosti u izboru udžbenika.

Navodeći da je izrada novog zakona trajala godinu dana i da je postignuta saglasnost najvećeg broja zainteresovanih strana, Verbić je obrazlažući pred polsanicima Predlog zakona, rekao da se njime određuje maksimalna cena udžbenika i predviđa donošenje novog plana udženika kako bi se videlo koji udžbenici su zaista i potrebni.

Ministar je rekao da se broj izdavača udžbenika neće smanjivati i niko neće biti sprečan da izdaje udžbenike.

Govoreći o problemu nedovoljne transparetnosti u odlučivanju i postupku izbora udžbenika koji je bio po nalazima Agencije za borbu protiv korupcije i drugih nezavisnih timova glavni uzrok korupcije, Verbić kaže da se do sada nije znalo ko su ljudi koji su učestvovali u odobravanju udžbenika, zbog čega izdavači nisu ni mogli da se žale na odluke.

Verbić navodi da će sada liste odobrivača udžbenika biti javne, kao i njihove kompetencije, navodeći da će više ocenjivača istovremeno pregledati veći broj različitih udžbenika.

"Imaćemo mogućnost da se isprave greške, da se izdavačima vrate rukopisi sa uputstvima šta treba ispraviti da bi udžbenik bio odobren", rekao je Verbić.

Poznato je, kaže, da je bilo mnogo poklona za nastavnike koje biraju koje će udženike koristiti i nedozvoljnog uticaja na njih, tako da se sada neće dešavati da se poklanjanju lap topovi ili letovanje u Grčkoj jer će pokloni biti vrlo jasno definisani.

"Želimo udžbenike koji imaju preporučeni obim i koji se zaista koriste u školi", kaže Verbić navodeći da do sada cena pojedinačnog udžbenika nije bila nerealno visoka, ali da ono što nije bilo realno to je da se štamapaju udžbenici koji nikome ne koriste.

Korak ka elektronskom udžbeniku je, naveo je Verbić, uvođenje elektronskog dodatka i to za one sadržaje, posebno u stručnim školama, koje treba često menjati.

Predlogom zakona predviđeno je da će Zavod za izradu udžbenika imati obavezu da pripremi sve udžbenike na jezicima nacionalnih manjina i za decu sa smetnjama u razvoju, ali neće imati monopol izdavaštva, nego će svim zaisneteresovanim izdavačima biti omogućeno da se prijave na javni poziv.

Svi izdavači, naveo je Verbić, imaće obavezu da izdvajaju dva odsto od prometa na tržištu za Fond za udžbenike na jezicima manjina i za decu sa smetanjama u razvoju, a garancija da će to i činiti biće polaganje menice na 10 miliona dinara.

Verbić je rekao i da je predviđena zabrana nametanja nastavnih sredstava bez pune saglasnosti roditelja, a novim rešenjima biće obezbeđena i pravednija raspodela za projekat besplatnih udžbenika, kao i mogućnost nasleđivanja udžbenika. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 28.07.2015.