Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O TURIZMU I O ZAŠTITI POTROŠAČA: Naplata provizije za ček na poček prilikom plaćanja turističkih aranžmana je nedozvoljena i kažnjiva


Pojedine turističke agencije prilikom naplate aranžmana kada građani koriste čekove za odloženo plaćanje nezakonito zaračunavaju proviziju od dva odsto po čeku. Međutim, iako evidentno krše zakon koji zabranjuje svim pružaocima usluga i trgovcima da naplaćuju proviziju na čekove, to nije sve. Tih dva odsto nije dva već višestruko više, jer tu "proviziju" množe sa brojem rata.

Porodica J. V. uplatila je aranžman za Tunis u jednoj turističkoj agenciji. Deo novca su uplatili do polaska, a od polaska na put ostatak duga trebalo je da podele na čekove, koji će do kraja godine biti mesečno realizovani.

- Kada sam otišao da deponujem čekove, radnica mi je rekla da bi trebalo da doplatim dva odsto kamate na ostatak duga. O tome inače, nigde nije bilo obaveštenja. Pošto mi je preostalo 60.000 dinara na šest meseci, računao sam da bi trebalo da platim još 1.200 dinara. Međutim, rečeno mi je da je ukupna provizija 7.200 dinara. Kada sam pitao da mi objasni kako je dva odsto poraslo na 12 odsto, nespretno mi je objašnjeno da oni množe proviziju sa šest meseci i tako dobiju 12 odsto odnosno 7.200 dinara! - priča J. V.

Kada je zatražio da mu izdaju račun za tih 7.200 dinara, naglasili su da je "provizija" uračunata u cenu aranžmana.

- Obračun provizije prilikom plaćanja na odloženo čekovima spada u prikrivene troškove i to je po Zakonu o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015) i Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kažnjivo - kaže Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača.

On apeluje da turistička inspekcija "napokon počne da primenjuje ove zakone i da gde kod je to potrebno kažnjava turističke agencije, gde se utvrde zloupotrebe". Upravo naplata provizije za ček na poček prilikom plaćanja turističkih aranžmana, po njegovom mišljenju, to jeste.

- Umesto da ćute, agencije koje to čine, morale bi da objasne da li kroz proviziju žele da zarade ili da demotivišu da se koriste čekovi kao vid kreditiranja ili nešto treće. Pozivam turističku inspekciju da radi svoj posao, a ne da kao država promovišemo turizam i trgovinu, a da nemamo osnovnu zaštitu turista - ističe Papović.

Bez obzira da li je reč o naplati provizije za korišćenje čekova za odloženo u turističkoj agenciji ili trgovini, kako objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija nadležno je za kontrolu.

- Sektor turističke inspekcije u okviru ovog ministarstva, vrši nadzor nad radom i poslovanjem turističkih agencija, i između ostalog, vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast turizma, preduzimanje propisanih upravnih i kaznenih mera, kao i zaštitu potrošača u oblasti turizma. Takođe, u okviru istog ministarstva formiran je i Sektor tržišne inspekcije, gde se obavlja zaštita potrošača u odnosima s trgovcima. Ovo ministarstvo je nadležno da kontroliše turističke agencije (trgovce) i kada se radi o prodaji usluga putem finansijskih pogodbi, pod koje se može podvesti i plaćanje čekovima - ukazuju u Narodnoj banci Srbije.

Kada je u pitanju korišćenje čekova i platnih instrumenata, u nadležnosti Narodne banke Srbije, kako su objasnili je samo odnos korisnika finansijskih usluga sa bankom, platnom institucijom ili institucijom elektronskog novca.

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacijama kažu da je turistička agencija je dužna da utvrdi program putovanja i opšte uslove putovanja, kojima se propisuju prava i obaveze kako turističke agencije tako i putnika. Jedan od obaveznih elemenata ugovora o turističkom putovanju je i cena i način plaćanja.

- Ugovor o turističkom putovanju čine i program putovanja, opšti uslovi putovanja, potvrda o garanciji putovanja, i ukoliko se u tim dokumentima ne navede uvećanje cene na ime provizije za plaćanje čekovima, turistička agencija nema pravo da od putnika koji plaćaju čekovima ovu proviziju i naplati - kaže Vera Božić Trefalt, pomoćnik ministra.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 27.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija