Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RATNIM MEMORIJALIMA: Novina je nadležnost ministarstva zaduženog za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije za davanje saglasnosti za podizanje novog ratnog memorijala


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o ratnim memorijalima koji jasno definiše nadležnosti, jača odgovornost i efikasnost lokalnih samouprava i ostalih institucija u toj oblasti i stvara neophodne uslove za zaštitu kulturnog nasleđa vezanog za ratne periode. Najveća novina je nadležnost ministarstva zaduženog za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije za davanje saglasnosti za podizanje novog ratnog memorijala.

Zakon o ratnim memorijalima želi da stavi jasna pravila ko sme, kada, pod kojim uslovima da održava ratni memorijal, tako da se neće doći u situaciju da se ne zna kome se podiže ratni memorijal, ili da se podiže onima kojima ne sme.

Uređeni ratni memorijali, kao važan segment kulturne baštine Srbije, postaće i deo kvalitetne i atraktivne turističke ponude.

Propisi koji regulišu oblast ratnih memorijala doneti su poslednji put pre 40 godina.

Jedan od ciljeva Zakona o ratnim memorijalima je da se evidentiraju svi memorijali da bi se građanima skrenula pažnja na stradanje srpskog naroda kroz istoriju.

Očekuje se da će se pred poslanicima u drugoj polovini ove godine naći Zakon o Starom sajmištu, a zatim renoviranje Groblja oslobodilaca Beograda i Memorijalni centar na Ceru.

Srbija ima 6.000 memorijala, što u zemlji, što u inostranstvu, a u inostranstvu je za sada popisano 625 memorijala.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija