Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Od 1. jula 2018. godine povećanje roditeljskog dodatka. Za prvo dete jednokratno 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim je predviđeno povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Zakonom je predviđeno da roditelji od 1. jula 2018. godine za prvo dete jednokratno dobiju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno dve godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina.

U postupku ostvarivanja prava na roditeljski dodatak kao posebni uslovi predviđeni su redovna vakcinacija sve dece, redovno pohađanje pripremnog predškolskog programa i redovno pohađanje nastave u školama.

Izmene i dopune Zakona predstavljaju važan instrument populacione politike.

Zakon predstavlja deo ukupne društvene brige o deci i odnose se na poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebne podsticaje za rađanje i podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja.

Izvor: Vebsajt RTV, 28.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija