Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI: Predviđena je obaveza stručnog usavršavanja ministara, gradonačelnika, predsednika opština, državnih službenika i lokalnih funkcionera


Svi ministri, gradonačelnici i predsednici opština, državni službenici i lokalni funkcioneri, moraće da se stručno usavršavaju na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu koja od iduće godine počinje sa radom.

Nacrt zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi je prošao javnu raspravu, a očekuje se da će do kraja 2017. godine on biti i usvojen. Nacionalna akademija je centralna trening institucija u javnoj upravi, a ona će voditi računa o načinu usavršavanja, kao i potrebama za stručnom edukacijom. Osim toga određivaće i kako se pišu programi za polaznike, zatim kako se realizuju (klasično predavanje ili radionica, npr.) i na kraju kako će se obavljati evaluacija polaznika i da li su predavanja poslužila svrsi.

Akademija bi trebalo da da praktična i upotrebljiva znanja, kako bi službenici u svojim resorima bili efikasniji i pružali što bolji servis građanima i privredi.

- Novost u sistemu je da je predviđena obuka političkih predstavnika, koji na izborima dobijaju poverenje građana, ne zato što su obavezno stručni ili nisu stručni za neku oblast, već što ljudi imaju poverenje da će neke politike da sprovedu. Podrazumeva se da svi ne znaju kako uprava funkcioniše. Zato je jako važno da se njima omogući da na samom početku, pri postavljanju na funkciju ministra ili gradonačelnika ili nekog drugog rukovodioca, dobiju orijentacioni kurs. Da uvide kako se troše resursi, bori protiv korupcije, napreduje ka evropskim integracijama, kakvi su odnosi republičkih i lokalnih nivoa vlasti- kaže Dražen Maravić, v.d. pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Kako ističe Maravić, veoma je bitno da politički predstavnici uvide dokle se stiglo i šta se postiglo, koji su planovi usvojeni, kakve su obaveze sa međunarodnim partnerima dogovorene, da bi se efikasnije i brže nastavilo sa strateškim pravcima koji ne zavise od političkih izbora i ciklusa.

- Akademija je mesto stručnog usavršavanja zaposlenih i političkih postavljenih rukovodilaca u javnih upravi. Ona je centralna obrazovna institucija, ali ne i jedina. Ostaju da rade Diplomatska akademija i Policijska akademija - kaže Maravić.

Većina predavača biće regrutovana iz javne uprave. Njihovo iskustvo je neprocenjivo jer će oni prenositi takozvane "tvrde" veštine, koje podrazumevaju primenu zakona i propisa, pravila i procedure u radu, pratiti promene koje se dešavaju, a sve kako bi službenici bili dobro informisani i obučeni. S druge strane, polaznike očekuje i učenje "mekih" veština - rad na komunikaciji, određivanju prioriteta, liderskim veštinama, a što po analizama i nedostaje službenicima u javnoj upravi. Za to će biti zaduženi eksterni predavači.

Finansiranje će biti iz budžeta Republike Srbije, a trenutno se traži zgrada gde bi Nacionalna akademija imala sedište. Procenjuje se da bi prva generaciju činilo oko pet hiljada polaznika.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 27.06.2017.
Naslov: Redakcija