Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: Privatno preduzeće angažovano radi zaštite kontejnera u Novom Sadu. Najavljeno je "patroliranje", ali i korišćenje video zapisa i fotografija. Poverenik navodi da ovlašćenja pripadnika obezbeđenja, po Zakonu, mogu da se odnose samo na objekte i prostor koji štite, a ne ceo prostor Novog Sada


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, kaže da postoji nekoliko stavki koje su sporne u angažovanju privatnog preduzeća radi zaštite kontejnera u Novom Sadu.

Gradska čistoća platila je dve firme da u narednom periodu obezbeđuju kontejnere u gradu. Od čuvara se očekuje da osmatraju površine na kojima su kontejneri, sprečavaju njihovo uništavanje, ali i iznošenje smeća iz njih. Takođe, sprečavaće i ispisivanje grafita i lepljenje plakata po kontejnerima.

Ono što je izazvalo reakcije javnosti jeste najava da "radnici koji patroliraju i obilaze kontejnerska mesta imaju pravo da do dolaska patrole policije zadrže počinioca bilo kog prekršaja ili krivičnog dela koje ugrožava imovinu za čiji obilazak i nadzor su angažovani".

Poverenik je ovu odluku na svom Tviter nalogu okarakterisao kao "diskutabilnu", a dalje navodi da se u Zakonu o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015 - dalje: Zakon) suočavamo sa "pravnom nekonzistentnošću samog Zakona".

"Zakon u članu 46 propisuje da krivično delo ili teže, šta god to 'teže' značilo, jeste osnov za zadržavanje. Onda stižemo do člana 50 koji kaže da se ovlašćenje za zadržavanje odnosi samo na lica koja su zatečena u izvršenju krivičnog dela i to krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. I laiku je jasno koliki je prostor od 'bilo kog prekršaja' do krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i šta sve može da se desi ako čuvari kontejnera reše da svoja ovlašćenja primenjuju slobodnije i šire", navodi Poverenik.

Šabić dodaje da je u interesu gradskih vlasti, ali i nadležnih ministarstava da se razjasni čije je zadržavanje dozvoljeno.

Međutim, za Poverenika je sporno i najavljeno "patroliranje", ali i korišćenje video zapisa i fotografija. U konkursnoj dokumentaciji za angažovanje radnika obezbeđenja navodi se da moraju koristiti sistem koji omogućava pravljenje fotografija i video snimaka.

"Pravljenje fotografija i snimaka jeste nešto što bi moglo da ima osnovu u Zakonu, ali to podrazumeva jedan uslov. Uslov je da bude vidno istaknuto obaveštenje da je određeni objekat ili prostor pod video nadzorom. Sa druge strane, patroliranje u konvencionalnom smislu se vezuje za policiju ili komunalnu policiju. Ovlašćenja pripadnika obezbeđenja, po Zakonu, mogu da se odnose samo na objekte i prostor koji štite, a ne ceo prostor Novog Sada", zaključuje Poverenik.

Gradska čistoća će izdvojiti gotovo šest miliona dinara kako bi angažovala privatno obezbeđenje da štiti kontejnere. Glavni razlog tome jeste šteta koju prave sakupljači sekundarnih sirovina koja, kako navode u "Čistoći", dostiže i do milion dinara mesečno. Takođe, ovo komunalno preduzeće navelo je da Komunalna policija i inspekcijske službe rade svoj posao, ali nemaju dovoljno kapaciteta da bi rešile ovaj problem.

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015)

VI OVLAŠĆENJA SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA

Član 46

Za vreme vršenja poslova fizičke zaštite, službenik obezbeđenja je ovlašćen da:

1) proveri identitet lica koje ulazi ili izlazi iz objekta ili prostora koji se obezbeđuje i u samom štićenom prostoru;

2) pregleda lice ili vozilo na ulazu ili izlazu iz objekta ili prostora i u samom štićenom prostoru;

3) zabrani neovlašćenim licima ulaz i pristup u objekat ili prostor koji se obezbeđuje;

4) naredi licu da se udalji iz objekta ili prostora koji se obezbeđuje, ako se lice tu neovlašćeno nalazi;

5) upozori lice koje svojim ponašanjem ili propuštanjem dužne radnje može ugroziti svoju bezbednost, bezbednost drugih ili izazvati oštećenje i uništenje imovine;

6) privremeno zadrži lice koje je zatekao u objektu ili prostoru u vršenju krivičnog dela i težih prekršaja narušavanja javnog reda i mira, do dolaska policije;

7) upotrebi sledeća sredstva prinude:

(1) sredstva za vezivanje,

(2) fizičku snagu,

(3) posebno dresirane pse,

(4) vatreno oružje, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje upotreba oružja od strane ovlašćenog policijskog službenika.

Ovlašćenja iz stava 1. ovog člana službenik obezbeđenja može primeniti i upotrebiti samo u štićenom objektu ili prostoru, ili van štićenog objekta i prostora kada vrši obezbeđenje transporta i prenosa novca i vrednosnih pošiljki, prilikom patroliranja i kada obezbeđuje lice u skladu sa članom 22. ovog zakona.

U ugovoru o obezbeđenju, koje pravno lice i preduzetnik iz oblasti privatnog obezbeđenja zaključuje sa korisnikom usluga, navode se ugovorena ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.

Primena mera mora biti srazmerna zakonitom cilju njihove upotrebe i izvršena na način kojim se ne vređa dostojanstvo, ugled, čast ili drugo zagarantovano ljudsko pravo. Prilikom primene mera niko ne sme biti podvrgnut mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju.

Službenik obezbeđenja sme postupati samo na način koji je utvrđen ovim zakonom i propisima, tako da izvršenje zadataka postiže sa najmanjim štetnim posledicama. Ako je u odnosu na okolnosti dozvoljeno primeniti više mera, dužan je primeniti najpre onu koja licu najmanje šteti. Sa primenom mera mora prestati onda kada prestanu razlozi zbog kojih su bile primenjene ili onda kada utvrdi da zadatak na taj način neće moći da izvrši.

4. Privremeno zadržavanje lica

Član 50

Službenik obezbeđenja će privremeno zadržati lice zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti u objektu ili prostoru koji štiti.

Lice lišeno slobode mora odmah predati policiji, a ako to ne može da učini odmah će o privremenom zadržavanju obavestiti policiju.

O privremenom zadržavanju lica sačiniće pisani izveštaj koji će predati policiji u roku od 24 časa.

Izvor: Vebsajt 021, Zoran Strika, 21.06.2017.
Naslov: Redakcija