Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: 29. juna 2017. godine sednica Skupštine grada - Razmatranje Predloga odluke o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2017. godinu


Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za četvrtak, 29. jun 2017. godine, u 10 časova, 40. sednicu gradske skupštine, na čijem će dnevnom redu, između ostalog, biti Predlog strategije razvoja grada Beograda do 2021. godine, kao i Predlog odluke o rebalansu budžeta Grada Beograda za 2017. godinu.

Pred odbornicima je i:

  • Predlog odluke o završnom računu budžeta Grada Beograda za 2016. godinu,
  • Predlog odluke o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2017. godini,
  • Predlog odluke o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta Grada Beograda u 2018. i 2019. godini.

Na dnevnom redu je i:

  • Predlog odluke o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda,
  • Predlog odluke o restrukturiranju zajma po ugovoru o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za realizaciju projekta izgradnje mosta preko Save Čukarica – Novi Beograd i ugovora o zajmu za finansiranje dela projekta unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture i zaduženju Grada Beograda za finansiranje projekta rekonstrukcije ulica Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona i Cara Dušana i podzemnih garaža u Ulici kneza Miloša.

Odbornici će odlučivati o predlozima odluka o otpisu potraživanja Grada Beograda dospelih na dan 31. decembra 2015. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda zbog prodaje kapitala subjekta privatizacije "Industrije obuće Beograd" a. d., o otpisu potraživanja dospelih za period od 1. septembra do 31. decembra 2015. i konverziji potraživanja dospelih na dan 31. avgusta 2015. po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Beograda u trajni ulog u kapitalu privrednog društva GP "Mostogradnja" a. d. iz Beograda.

Pored toga, odlučivaće i o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Saobraćajnog preduzeća "Lasta" a. d. na dan 30. novembra 2016, koja nisu obuhvaćena sporazumom o odlaganju plaćanja poreskog duga, sa pripadajućom kamatom do 31. decembra 2016. godine, konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog Grada Beograda u kapitalu privrednog društva Fabrika autobusa i specijalnih vozila "Ikarbus" a. d. iz Beograda, o otpisu potraživanja Grada Beograda dospelih na dan 31. decembra 2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Privrednog društva za železničko ugostiteljstvo i turizam "Želturist" d.o.o. iz Beograda, o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembra 2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Beograda Privrednog društva "Društvo za održavanje zgrada" d. o. o. iz Beograda.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izmeni Odluke o podizanju spomenika Stefanu Nemanji, kao i Predlog zaključka o usvajanju izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Beograda, Predlog kadrovskog plana Gradske uprave, Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, Službe za budžetsku inspekciju, Službe za internu reviziju Grada Beograda i Kancelarije za mlade za 2017. godinu.

Pored toga, pred odbornicima je Izveštaj o realizaciji Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu, Predlog izmena i dopuna Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2017. godinu i informacija o Predlogu mera za dalje nesmetano poslovanje Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, kao i predlozi o davanju saglasnosti na srednjoročne i dugoročne planove javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd, kao i Predlog odluke o uslovima i načinu izmirenja dugovanja za potrošnju vode korisnika priključenih na neuslovne mreže koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda preko priključaka sa blok-vodomerom.

Pred odbornicima će biti i jedan broj predloga planova generalne i detaljne regulacije koji su važni za dalji razvoj grada.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 26.06.2017.
Naslov: Redakcija