Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA JE PREMA OCENI EVROPSKE KOMISIJE SPREMNA ZA OTVARANJE POGLAVLJA 29 - CARINSKA UNIJA: U narednom periodu očekuje se usvajanje Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU za period od 2016. do 2018. godine, priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 29, otvaranje poglavlja i kontinuirane zakonodavne aktivnosti


Srbija je prema oceni Evropske komisije spremna za otvaranje Poglavlja 29, posvećenog pitanju Carinske unije, glavna je poruka Konferencije "Poglavlje 29 - o čemu pregovaramo", koja je održana u prostorijama Privredne komore Srbije (PKS).

Dušanka Kalezić, savetnica predsednika PKS zadužena za pitanja evropskih integracija, istakla je da je konferencija nastavak aktivnosti komore koje imaju za cilj informisanje privrede Srbije o pregovaračkom procesu i uticaju pregovaračkog procesa na poslovanje u našoj zemlji.

Ona je naglasila da će privrednici biti u prilici da od rukovodilaca pregovaračkih grupa čuju o sadržini svih poglavlja od neposrednog interesa za privredu, koja Srbija pregovara na svom putu ka članstvu u EU.

Predstavnik Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Aleksandar Simić, istakao je dobru saradnju Kancelarije i PKS i najavio da se u narednom periodu očekuje usvajanje Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije za period od 2016. do 2018. godine.

Predsednica Pregovaračke grupe 29, Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija, upoznala je učesnike skupa sa sadržinom pregovaračkog poglavlja i strukturom državnih organa, uključenih u rad te pregovaračke grupe. Kako je ocenila, ova oblast je u potpunosti regulisana pravilima i propisima EU.

Nadica Pantović, načelnik Odeljenja u Sektoru za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija, predstavila je Izveštaj EK o skriningu za Poglavlje 29, navodeći da nas u narednom periodu očekuje priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 29, otvaranje poglavlja i kontinuirane zakonodavne aktivnosti.

O daljoj modernizaciji i unapređenju carinske službe i ulozi carine u procesu implementacije propisa, govorio je Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.06.2016.
Naslov: Redakcija